Konkurs „Opowiedz…” Działaj Lokalnie IX

opublikowano w: Aktualności | 0

Zapraszamy do udziału w konkursie „Opowiedz…” wszystkich realizatorów projektów Działaj Lokalnie IX! Pokażcie zmianę swojego otoczenia, swoją historię, ludzi i emocje! Termin składania prac mija 15 stycznia 2017 roku do I etapu (lokalnego). Dla najlepszych prac czekają nagrody oraz rekomendacja do II etapu konkursu (ogólnopolskiego) gdzie można zgarnąć 3000 zł!

Dodatkowo przypominamy, o zwróceniu szczególnej uwagi na aspekty formalne. Zgłaszana praca, opublikowana w otwartym serwisie internetowym, obowiązkowo musi spełniać kryteria formalne:

  • Być opatrzona krótkim opisem (do 1000 znaków ze spacjami), oddającym najważniejsze założenia projektu. Tożsamy opis należy zamieścić w karcie zgłoszenia do Konkursu.
  • Zawierać informację, w swojej treści jak i w opisie, o dofinansowaniu projektu ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
  • Być dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.
  • Stosowne oświadczenie musi znaleźć się w opisie pracy lub ustawieniach otwartego serwisu internetowego: [Tytuł pracy] jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.
  • Zawierać logo Programu „Działaj Lokalnie” umieszczone na planszy końcowej.

Wyniki obu edycji „Opowiedz…” (2015 i 2016) zostaną ogłoszone jednocześnie na Gali Podsumowującej DL IX 16 lutego 2017r.

Podziel się informacją za pomocą: