FIO – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne w Skopaniu!

opublikowano w: Aktualności | 0

Inicjatywa społeczna PRZYJACIELE KS WISAN

Trzy osoby tworzące grupę nieformalną pn. PRZYJACIELE KS WISAN pozyskały środki finansowe na zakup bramek aluminiowych. Środki finansowe pozyskane zostały w ramach projektu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne. Założeniem projektu był zakup bramek przenośnych o rozm. 2,44m x7,20m służących poprawie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży poprzez organizację dla nich czasu wolnego oraz zawodników biorących udział w treningach sportowych w miejscowości Skopanie. Montażu i lokalizacji bramek dokonano końcem sierpnia br. na boisku sportowym w Skopaniu wykorzystywanym przez Klub Sportowy Wisan.

Grupą docelową inicjatywy są dzieci i młodzież ( dysponujące niespożytą energią i wolnym czasem) jak również dotychczasowi zawodnicy (dzieci i młodzież) trenujący piłkę nożną w miejscowości Skopanie oraz nowo powstałe grupy treningowe.

Celem inicjatywy jest poprawa bezpieczeństwa publicznego w miejscowości Skopanie. Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży poprzez organizację dla nich czasu wolnego zapewnia komplementarność z istniejącym wyposażeniem. Zakup aluminiowych bramek przenośnych poprawi bezpieczeństwo zawodników w trakcie treningów. Dotychczas Klub posiadał stare bramki stalowe które nie spełniały standardów bezpieczeństwa. Bramki były zbyt ciężkie aby mogły być przenoszone w trakcie treningów. Ponadto bramki przenośne niezbędne są do rozgrywania meczy przez drużyny młodzików którzy grają mecze na wydzielonych mniejszych obszarach boiska. Projekt jest odpowiedzią na apele i wnioski rodziców i trenerów.

Potrzeba organizacji czasu wolnego dla dzieci poprzez treningi sportowe, zakupu przenośnych bramek wynikał z obserwacji jakie poczynione zostały przez trenerów i rodziców obecnych zawodników. Jako rodzice i sympatycy sportowi, mając na uwadze chęć uprawiania sportu przez dzieci, atrakcyjność treningów wpływającą na rosnące uczestnictwo dzieci i młodzieży w treningach piłki nożnej na wolnym powietrzu, zauważaliśmy potrzebę dostosowania bramek przenośnych do obowiązujących standardów.

W związku z powyższym grupa nieformalna przeprowadziła następujące działania:

Dokonano rozeznania rynku i zebrano oferty – w celu pozyskania optymalnej ceny przy zachowaniu parametrów jakościowych oraz atestów bezpieczeństwa. W czerwcu po rozeznaniu rynku dokonano oceny ofert i złożono zamówienie. W ostatnich dniach sierpnia dokonano odbioru zamówienia i dokonano instalacji bramek na boisku. Wydzielono miejsce do bezpiecznego składowania bramek na terenie boiska. W miesiącu wrześniu dokonano rekrutacji dzieci i młodzieży na treningi. Obecnie prowadzone są zajęcia sportowe dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym  i szkolnym przez trenerów działających w Klubie.

W dniu 13 września dokonano podsumowania realizacji inicjatywy, przeprowadzono konkurs strzałów na bramkę, zabawy i gry na wolnym powietrzu na stadionie w Skopaniu.

Działanie podejmowane jest celem zwiększenia zaangażowania rodziców w działalność społeczną na rzecz dzieci oraz podnoszenia świadomości o bezpieczeństwe dzieci na treningach.

Klub kojarzony jest z promocją sportowego trybu życia. Prowadzone działania promocyjne ukierunkowane są na zachęcenie dzieci , młodzieży i rodziców do aktywnego spędzania wolnego czasu,

Efektem i korzyścią inicjatywy jest:

  • poprawa warunków technicznych na boisku, która wpłynie na zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie treningów i na meczach.
  • poprawa różnorodności treningów
  • zwiększenie zaangażowania rodziców w działalność społeczną na rzecz dzieci oraz podnoszenia świadomości o bezpieczeństwie dzieci na treningach
  • wzmocnienie identyfikacji zawodników z Klubem Sportowym WISAN.. Klub kojarzony jest z promocją sportowego trybu życia.
  • zachęcenie dzieci , młodzieży i rodziców do aktywnego spędzania wolnego czasu, do udziału w zajęciach odbywanych na wolnym powietrzu, stanowiących alternatywę do czasu jaki dzieci spędzają w domu przed monitorami komputerowymi.
  • zakrzewienie wśród młodych zawodników zamiłowania do uprawiania sportu.

Dodatkowy rezultat to utrwalenie wśród społeczeństwa przekonania o tym ze można działać społecznie na rzecz lokalnego społeczeństwa i przy odrobinie zaangażowania pozyskiwać środki zewnętrzne by realizować planowane działania. Oprócz zakupu bramek przenośnych przez realizatorów niniejszej inicjatywy, kibice w wyniku społecznej akcji wymalowali charytatywnie ogrodzenie dzielące płytę boiska od ławek kibiców.

Jedna akcja społeczna pociąga kolejną

Podziel się informacją za pomocą: