Agrafka – szansa dla młodych uzdolnionych ludzi

opublikowano w: Aktualności | 0

Niedawno złożyliśmy wniosek do Programu „Agrafka Agory” a już mamy nową okazję wypromować młodych, zdolnych ludzi.

Ruszył tegoroczny Program Stypendialny Agrafka realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropiiw Polsce przy wsparciu Fundacji Agory, Funduszy Stypendialnego Rodziny Wróblewskich oraz osób indywidualnych i instytucji.

O stypendia mogą się ubiegać uczniowie gimnazjum, liceum, studenci (w wyjątkowych sytuacjach uczniowie szkół podstawowych), posiadający talent artystyczny albo wykazujący się ponadprzeciętnymi zdolnościami w dziedzinie nauk ścisłych i humanistycznych, mieszkający w małych miejscowościach, pochodzący z niezamożnych rodzin, a przy tym mający ciekawy pomysł na własny rozwój.

Jest to stypendium jednoroczne, wypłacane od września 2015 r. do czerwca 2016 r. w wysokości do 300 zł. miesięcznie.

Wzorem lat ubiegłych Fundacja Fundusz Lokalny SMK uczestniczy w Programie Stypendialnym Agrafka jako nominator. Nominujemy kandydatów z terenu trzech powiatów: sandomierskiego, stalowowolskiego i tarnobrzeskiego.

Aby starać się o stypendium  należy wypełnić wniosek nominacyjny komputerowo i dostarczyć podpisany do siedziby Fundacji Fundusz Lokalny SMK. Można to zrobić osobiście lub drogą pocztową na adres Fundacja Fundusz Lokalny SMK; Koćmierzów 2; 27-650 Samborzec lub e-mailem: fundacjasmk@gmail.com. W tym ostatnim wypadku osoby nominowane będą zobowiązane złożyć później własnoręczny podpis.

Na wnioski czekamy do dnia 5 sierpnia 2015 r. (decyduje data wpływu).

Podziel się informacją za pomocą: