Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości. Ma bowiem takie samo prawo, jak jego rówieśnik z dużej aglomeracji, by spróbować odnieść sukces na miarę własnych możliwości oraz by jak najlepiej wykorzystać szanse, które przyniesie mu życie.

Fundacja SMK jest partnerem lokalnym Regionalnego Konkursu Grantowego Równać Szanse na 4 województwa: świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie oraz lubelskie. Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami:

DOROTA STRONKOWSKA - doradca na teren woj. lubelskiego

Dorota  - od 10 lat związana z trzecim sektorem, koordynowała programy grantowe wspierające rozwój społeczności lokalnych w Polsce, pomagała przy tworzeniu partnerstw lokalnych, współpracowała przy wdrażaniu międzynarodowego programu dla funduszy lokalnych. W Akademii Rozwoju Filantropii pracowała jako koordynator programów Lokalne Partnerstwa PAFW i Wolontariat Rodzinny, współkoordynowała program Działaj Lokalnie. Współpracowała przy tworzeniu i testowaniu modelu regrantingu dla samorządów. Przez dwa lata związana z Fundacją Habitat for Humanity Poland, gdzie zajmowała się współpracą międzysektorową w zakresie mieszkalnictwa. Członkini komisji oceniających wnioski w ramach programów FIO i Równać Szanse. Od początku kibicuje Fundacji Fundusz Lokalny SMK, od 2018 także jako stała współpracowniczka, między innymi przy organizacji konferencji lubelskiej programu "Równać Szanse" w 2018 roku.

Kontakt:

e-mail:  rownacszanselublin@gmail.com

tel.: 602 780 301

MIROSŁAW TŁOMAK - doradca na teren woj.  małopolskiego

Mirek  w działaniach z NGO od 2010 r. Współpracę z Fundacją rozpocząłem w 2018 r. Absolwent KUL. Ukończone studia podyplomowe „Menedżer Sportu i Turystyki”, „Menedżer Ekonomii Społecznej”. Na co dzień pracuję jako księgowy oraz pomagam przy zakładaniu działalności gospodarczej.
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Tomickiej, członek Grupy Koordynującej Małopolskiej Sieci NGO.
Pomysłodawca imprez lokalnych: rajdów kajakowo-rowerowych, sprzątania rzek, marszy Nordic Walking, paszportu Ekomuzealnika Doliny Karpia.
Przez udział w licznych szkoleniach i warsztatach ciągle podnoszę swoje kwalifikacje i przekazuję zdobyta wiedzę innym członkom Stowarzyszeń.

Kontakt:

e-mail: micash@poczta.onet.pl

tel.: 602 104 071

JACEK PIWOWARSKI - doradca na teren woj. świętokrzyskiego

Jacek współpracę z Fundacja rozpoczął już 2013 r. będąc członkiem zespołu inicjującego Festiwal Miasto Młodych Artystów. W kolejnych latach Jacek systematycznie wspomagał aktywność Fundacji uczestnicząc w wielu jej akcjach i działaniach jak np. animator młodzieżowej aktywności, współpartner w kampanii „Jeden może dużo”,  pomysłodawca materiałów promocyjnych. Prywatnie Jacek jest „sołtys z blogiem” sołectwa Wiązownica-Kolonia, radnym Rady Miejskiej w Staszowie i prezesem Stowarzyszenia „Dolina Kacanki”. Absolwent Programu Liderzy PAFW, interesuje się nowymi technologiami pomagając  jako Mobilny Doradca ICT. Na co dzień robi to co lubi - spotyka się z ludźmi, wspiera i inicjuje lokalne działania.

Kontakt:

e-mail: jacekpiwowarski@onet.pl

tel.: 516 788 118

ELWIRA KRABARZ - doradca na teren woj. podkarpackiego

Elwira jest administratorką Ośrodka Działaj Lokalnie, animatorka Klubu Seniora. Swoją zawodową ścieżkę prowadzi w obszarze projektów, diagnoz społecznych, szkoleń i działań na rzecz ekonomii społecznej. Działanie w III sektorze rozpoczęła w 2009 jako członek Stowarzyszenia TARCZA w Stalowej Woli.  
W latach 2011/2012 r. Opiekunka Inkubatora Trzeciego Sektora - miejsca spotkań, wsparcia merytorycznego, szkoleń i kawiarenek tarnobrzeskich organizacji pozarządowych. W 2013/2014 r. specjalista ds. rozwoju przedsiębiorczości społecznej na Podkarpaciu, gdzie pracowała z grupami inicjatywnymi zakładającymi spółdzielnie socjalne (na wszystkich etapach formułowania grupy, tworzenia biznesplanu i rejestracji).
W międzyczasie współpraca z Stowarzyszeniem ESTEKA w projekcie „Rozwiń Skrzydła w NGO” jako doradca ds. prawnych dla organizacji pozarządowych oraz firmie szkoleniowo-doradczej na stanowisku manager projektów. Członek grup badawczych i współautor diagnoz dot. przemocy domowej.
W Fundacji SMK zaczęła swoją przygodę w 2012 r. jako ekspert oceny wniosków Projektu Działaj Lokalnie, od 2014 Podkarpackich Inicjatywach Lokalnych. Administratorka projektu „e-Zaleszany 2019”. Z wykształcenia socjolog. Z zamiłowania dusza artystyczna.

Kontakt:

e-mail: el.tom.karbarz@gmail.com

tel.: 880 186 112

STANISŁAW BASKA - doradca na teren woj. podkarpackiego

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie, trener, moderator warsztatów i spotkań z zakresu rozwoju gospodarczego, rynku pracy,  inicjatyw młodzieżowych i społecznych.  Członek organizacji młodzieżowych i stowarzyszeń rozwoju lokalnego. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: planowanie i zarządzanie projektem, planowanie strategiczne, rynek pracy, komunikacja i partycypacja społeczna, partnerstwa lokalne, aktywizacja społeczności lokalnych i młodzieży. W dotychczasowe doświadczenie zawodowe to: ponad 50 opracowanych projektów i wniosków aplikacyjnych, koordynacja ponad 20 projektów finansowanych ze środków krajowych, programów Unii Europejskiej i programów amerykańskich, koordynowanie prac nad 20 strategiami gmin, powiatów i regionów, publikacje z zakresu planowania i zarządzania projektem, komunikacji i partycypacji społecznej, podręczników dla osób bezrobotnych. Od 2001 r. prowadzę własną firmę: doradzam, szkolę a od 2010 r. również udzielam noclegów w Gościńcu Koćmierzów J . W chwilach wolnych wspieram liderów społecznych i samorządowych w różny sposób. W Fundacji odpowiada za: koordynowanie pracy, nadzór nad programami Fundacji, współpracę z Radą Fundacji i komisjami konkursowymi,  zarządzanie biurem Fundacji (rekrutacja i nadzór nad pracą zatrudnianego personelu).

Kontakt:

e-mail: stachbas@poczta.onet.pl

tel.: 607 560 016

 

INSPIRACJE - FILMY

 

Artystyczne przystanki w gminie Radoszyce

Emocje po konferencji w Rzeszowie - przedstawia grupa z Gorzyc "Na Skrzyżowaniu Marzeń"

Relacja z konferencji Programu Równać Szanse 2017 - wykonanie grypy "Na Skrzyżowaniu Marzeń" z Gorzyc

Wywiad z koordynatorką projektu z 2016 roku p. Zofią Sudoł - Prezes Stowarzyszenia Poręba w Nowej Dębie

Relacja z konferencji Programu Równać Szanse - Rzeszów 2017

Wywiad z koordynatorem programu Równać Szanse p. Arturem Łęgą

Wywiady z uczestnikami projektów Równać Szanse 2017 - co zrobili, czy było warto? Popatrzcie, posłuchajcie 

Teledysk powstały podczas reailzacji projektu w ramach Równać Szanse - Jesioł

Projekt z Koprzywnicy 2016 - taniec ognia

REGIONALNY PARTNER

Regionalnym Partnerem programu jest Fundacja Fundusz Lokalny SMK. Współpraca z PFDiM dotyczy województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i lubelskiego. Rola Fundacji, poza zainteresowaniem konkursem jak największej grupy młodzieży i ich liderów jest przede wszystkim pomoc w przygotowaniu aplikacji konkursowej. Realizujemy to poprzez pomoc doradczą i informacyjną udzielaną telefonicznie ale również możemy zorganizować spotkania informacyjne, szkolenia z projektów młodzieżowych oraz doradztwo bezpośrednio w Państwa społeczności czy instytucji.

Fundacja Fundusz Lokalny SMK LOGO

REALIZATOR 

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży jest realizatorem programu Równać Szanse.

Więcej o Fundacji: http://www.pcyf.org.pl

FUNDATOR

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności została utworzona w USA przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości (PAFP). W 2000 roku Fundacja otworzyła Przedstawicielstwo w Polsce i rozpoczęła działalność programową i jest fundatorem Regionalnego Konkursu Grantowego Równać Szanse.

Szczegółowe informacje o działalności programowej Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności dostępne są na stronie: www.pafw.pl