Program „AGRAFKA” adresowany jest do wybitne utalentowanej młodzieży (szczególnie w dziedzinach humanistycznych i ścisłych) przede wszystkim uczniów szkół podstawowych i średnich ze społeczności, objętej działaniem lokalnych organizacji partnerskich. Przy wyborze stypendystów, którego dokuje Komisja Stypendialna brane są pod uwagę osiągnięcia w zakresie nauk ścisłych i humanistycznych (wygrane olimpiady, konkursy), sytuacja socjalno-bytowa materialna kandydatów oraz ich pomysł na własny rozwój osobisty.”AGRAFKA” jest programem Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacji Agory i Funduszu Stypendialnego Rodziny Wróblewskich.

Zasady w 2020 roku:

Fundacja Fundusz Lokalny SMK (FFL SMK) jako lokalny partner Programu Stypendialnego AGRAFKA zaprasza uczniów szkół podstawowych i średnich mieszkających  na obszarze powiatu tarnobrzeskiego, sandomierskiego ilub stalowowolskiego do złożenia wniosku o stypendium AGRAFKA, w ramach którego można otrzymać stypendium w kwocie 3000 PLN.

Program AGRAFKA realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce przy wsparciu Fundacji Agory, Funduszu Stypendialnego Rodziny Wróblewskich oraz osób indywidualnych i instytucji.  Celem przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie młodych ludzi do dalszego ich rozwoju i pracy na rzecz społeczności lokalnej poprzez wsparcie utalentowanych i niezamożnych uczniów z małych społeczności dotkniętych problemem bezrobocia i marginalizacji.

Zgodnie z wolą Fundatorów stypendia AGRAFKI są przyznawane uczniom szkół podstawowych i średnich (w wyjątkowych przypadkach również uczniom szkół podstawowych) wybitnie utalentowanym w określonej dziedzinie: nauk ścisłych, humanistycznych, pochodzącym z niezamożnej rodziny, przede wszystkim mieszkających w małej miejscowości, mających ciekawy pomysł na własny rozwój. Ponieważ lokalne organizacje partnerskie znają środowiska kandydatów do stypendium, program prowadzony jest we współpracy z nimi. W związku z tym, osoby nominowane do stypendium powinny pochodzić z obszarów objętych działaniem tych organizacji.

Osoby ubiegające się o Stypendium AGRAFKA SKŁADAJĄ wniosek (znajduje się w zakładce DOKUMENTY) do Fundacji Fundusz Lokalny SMK w terminie do 30 czerwca 2020 r. Dodatkowej informacji można uzyskać pisząc na adres mailowy: fundacjasmk@gmail.com lub dzwoniąc: 607 560 016.

Zapraszamy!