Zmieniając otoczenie – zmieniamy siebie – Jadachy, Działaj Lokalnie VIII, 2014

opublikowano w: Aktualności | 0

Finał konkursu ” W Jadachach może być piękniej”

W czerwcu Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju i Promocji Wsi Jadachy we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Tarnobrzegu oraz Urzędem Miasta i Gminy Nowa Dęba rozpoczęło realizację projektu „Zmieniając otoczenie – zmieniamy siebie”. Głównym celem projektu jest aktywizacja mieszkańców Jadachów w kierunku poprawy wizerunku miejscowości poprzez zagospodarowanie i zazielenienie przestrzeni publicznej wzdłuż drogi powiatowej. W ramach projektu zorganizowaliśmy już konkurs pod hasłem „W Jadachach może być piękniej” na najładniej ukwiecony pas przestrzeni publicznej między posesją a drogą powiatową…

Konkurs trwał 1, 5 miesiąca i spotkał się z pozytywnym odzewem mieszkańców. Widać było zwiększoną aktywność w koszeniu trawników oraz tworzeniu małych ogródków przed swoimi posesjami. W trakcie konkursu mieszkańcy mieli możliwość spotkania się z architektem krajobrazu i zasięgnięcia porady oraz inspiracji do zagospodarowania miejsc przy drodze powiatowej. Komisja oceniająca ozdobne skwery wzięła pod uwagę wkład pracy, pomysłowość, różnorodność roślin oraz perspektywiczność ogródka. W piątek 15 sierpnia podczas VII Pikniku Rodzinnego w Jadachach w obecności Starosty Powiatu Tarnobrzeskiego Krzysztofa Pitry, Przewodniczącej Rady Miejskiej w Nowej Dębie Marii Mroczek, Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju i Promocji Wsi Jadachy Elżbiety Głaz oraz członków Komisji Oceniającej nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród i pamiątkowych dyplomów zwycięzcom.

I nagroda (kosiarka) trafiła do rąk Państwa Beaty i Jacka Barwińskich

II nagrodę (profesjonalny opryskiwacz) zdobyli Państwo Marta i Tadeusz Jadachowie

III nagroda (podkaszarka) trafiła do rąk Państwa Ireny i Henryka Babulów

Ponadto piętnastu właścicieli posesji otrzymało dyplomy i nagrody pocieszenia za systematyczne koszenie trawy w pasie przestrzeni publicznej.

W ramach projektu wspólnie z mieszkańcami zamierzamy wykonać ozdobny skwer zieleni między drogą powiatową a chodnikiem przy wjeździe do Jadachów od strony Tarnobrzega, poprawić estetykę otoczenia przystanków autobusowych oraz włączyć młodzież do szukania
i opracowywania własnego pomysłu na zagospodarowanie ” brzydkich” miejsc w Jadachach.

Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie VIII” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie Fundacji Fundusz Lokalny SMK.

Elżbieta Głaz – koordynator projektu

Podziel się informacją za pomocą: