„Z Wisłą za pan brat”, czyli co młodzi mogą dla Wisły, a Wisła – dla młodych

opublikowano w: Aktualności | 0

Grupa Nieformalna działająca przy Uczniowskim Klubie Sportowym w Zbydniowie (Publiczne Gimnazjum nr 2 w ZSP w Zbydniowie) jest laureatem konkursu „Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” realizowanego przez partnerstwo: Fundację SMK, Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu oraz Fundację Generator Inspiracji.

Projekt, na który UKS Zbydniów otrzymał wsparcie finansowe w wysokości blisko 5 tyś. PLN, realizowany jest w okresie od maja do września 2016 r. Inicjatywa ma na celu popularyzację zasobów turystyczno-rekreacyjnych Wisły w kontekście wypoczynku i rekreacji oraz zbudowanie świadomości społecznej na rzecz zrównoważonego rozwoju i poszanowania tego cennego zasobu natury. Grupa wolontariuszy oraz młodzież w ramach projektu podejmie się działań promujących ten naturalny potencjał i ukaże praktyczną możliwość jego wykorzystania na rzecz rekreacji i wypoczynku mieszkańców poprzez przygotowanie i organizację spływu Wisłą.

Inicjatywa będzie realizowana na obszarze dwóch gmin – Nowej Dęby i Zaleszan, gdzie grupy młodzieży będą przygotowywane do spływu planowanego w dniach 31 lipca – 3-4 sierpnia 2016 r. Startujemy z bulwaru w Sandomierzu, zaś kończymy
na Stadionie Narodowym w Warszawie. Uczestnicy spływu będą płynąć Wisłą na tradycyjnych łodziach zwanych „pychówkami”, pod opieką sterników motorowodnych. Kadrę stanowić będą opiekunowie, ratownik wodny i medyczny, zaś ubezpieczenie całego spływu będzie realizowane przez jednostki OSP z Zaleszan oraz Kotowej Woli (gmina Zaleszany), które zadanie to potraktują jako zajęcia szkoleniowe. W trakcie spływu dodatkowo realizowany będzie program edukacji historycznej, przyrodniczej oraz odbywać się będą zajęcia kształtujące umiejętności poznawania rzeki i żeglowania po niej. Zadania te zostaną wsparte przez ekologa i historyka, którzy codziennie prowadzić będą krótkie warsztaty wiedzy.

Inicjatywa ukierunkowana jest na upowszechnianie i promocję, dlatego kadrę spływu wspierać będą bloger oraz fotograf/filmowiec, co umożliwi bieżącą transmisję spływu na Facebooku. Ponadto po zakończeniu realizacji projektu powstanie fotoreportaż, który zostanie upowszechniony w jak najszerszych kręgach społecznych.

Elementem spływu jest konkurs, który zostanie ogłoszony wśród jego młodych uczestników. Konkurs ma na celu przygotowanie prezentacji multimedialnej będącej jednocześnie przewodnikiem po Wiśle na odcinku Sandomierz-Warszawa. Zamysłem jest to, by prace konkursowe opisywały kilometraż Wisły na w/w odcinku z uwzględnieniem wskazówek do żeglowania oraz pokazujące wszelkie możliwe atrakcje turystyczne na trasie (miejsca ważne historycznie, zasoby przyrody, utrudnienia w żegludze typu: rozmyte rafy, główki, płanie czy też mielizny stałe, wyspy, ujścia rzek i strug wodnych, starorzecza łączone, etc.). Powstały w ten sposób materiał będzie innowacją w zakresie opisu trasy wiślanej na tym odcinku. Co rok obserwuje się wzrost ruchu turystycznego wodnego na Wiśle. Stworzenie przewodnika dla potencjalnych wodniaków i turystów to podanie im niezwykle praktycznego narzędzia pomocnego w planowaniu trasy, ustalaniu miejsc wartych zobaczenia, noclegowych, biwakowania i wreszcie – wzmocnienia bezpieczeństwa, gdyż opis będzie zawierać również wskazówki związane z newralgicznymi odcinkami Wisły (naniesienie na trasę przeszkód, raf, rozmytych główek, etc.).

UKS Zbydniów w ramach realizowanego projektu zaprosił do współpracy Gminę Zaleszany, Lokalną Grupę Rybacką „Puszczy Sandomierskiej”, Lokalną Grupę Działania „Ziemia Sandomierska”, Lokalną Grupę Działania „Lasowiacka”, gminę Baranów Sandomierski, Koło nr 19 PZW w Zaleszanach oraz Gościniec Koćmierzów. Wsparcie partnerów w postaci ufundowania nagród dla laureatów konkursu czy też zabezpieczenia spływu przez jednostki OSP to element współdziałania na rzecz promocji turystyczno-
-rekreacyjnej Wisły, która jest nieodzownym elementem naszego otoczenia, żywiołem i miejscem, które warto poznać.

Jako osoby na co dzień mające styczność z dziećmi i młodzieżą dostrzegamy wagę rozwoju i pielęgnowania pasji wodniackich – elementu budującego pozytywną osobowość i wpływający na szacunek do natury warunkujący zrównoważony rozwój. Widzimy również problemy młodych, którzy w znacznej mierze nie potrafią oderwać się od telefonów komórkowych, komputerów, brak im pomysłów i alternatywy spędzania czasu wolnego. Tą inicjatywą chcemy pokazać możliwość wykorzystania tego, co często jest pomijane w poszukiwaniu aktywnych form wypoczynku i rekreacji. Wisła to bogaty zasób. 
To ornitologia, pejzaż dla obiektywu fotograficznego, teren do rekreacji wodniackiej, historia oraz tradycja. Wisła jest zapomniana. Inicjatywa ma pokazać, że niekoniecznie trzeba wyjeżdżać nad morze czy na Mazury, by przyjemnie spędzić czas na gruncie tego, co jest za przysłowiowym „płotem”. Inicjatywa jest alternatywą dla młodych – i nie tylko, bowiem 
jej upowszechnienie za pomocą filmu, fotoreportażu, bloga stanowi istotny element wprowadzania zmian w mentalności postrzegania Wisły przez mieszkańców Podkarpacia, a także ma na celu ukazanie osobom młodym i ich rodzinom możliwości pożytecznego i atrakcyjnego wykorzystania tego zasobu w wypoczynku. Celem inicjatywy jest przygotowanie grupy 12 młodych osób do 5-dniowego spływu Wisłą na odcinku Sandomierz--Warszawa, przeprowadzenie spływu oraz realizacja na kanwie tego działania programu edukacyjnego kształtującego postawę i dającego wiedzę praktyczną związaną z poznaniem zabytków wzdłuż Wisły, miejsc ważnych historycznie – niegdysiejszych przepraw wojsk, przyczółków wiślanych – i równocześnie wdrożenie u uczestników umiejętności radzenia sobie na biwaku – rozpalanie ognisk, rozbijanie namiotów, warty nocne, czyli branie odpowiedzialności za innych, mienie – umiejętność tzw. czytania rzeki – nurt, koryto, przykosy, łachy, rafy – zaś w aspekcie przyrodniczym – podglądanie ptaków i zwierząt bytujących w dolinie Wisły, etc. – lider Grupy Nieformalnej – Robert Bąk.

Podziel się informacją za pomocą: