Wyniki oceny merytorycznej w konkursie Podkarpackie Inicjatywy Lokalne

opublikowano w: Aktualności | 0

W załączeniu publikujemy listy rankingowe po ocenie merytorycznej wniosków w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019” edycja 2019.

Listy zawierają:

  1. „Wnioski rekomendowane do dofinansowania” – to lista wniosków, które zostały zatwierdzone do dofinansowania;
  2. „Lista rezerwowa wniosków do dofinansowania” – to lista wniosków, które ze względu na wyczerpanie się puli przeznaczonej na inicjatywy, zostaną dofinansowane w przypadku gdy któryś z wnioskodawców zwycięskich nie podejmie się realizacji swojej inicjatywy w wyniku czego powstaną stosowne oszczędności, które będą mogły być przekazane kolejnym wnioskodawcom z listy rezerwowej mających najwyższą liczbę punktów.
  3. „Wnioski odrzucone w związku z otrzymaniem negatywnej oceny” – to lista wniosków, które na ocenie merytorycznej uzyskały łącznie mniej niż 60% możliwych do uzyskania punktów;
Lista rankingowa FIO – projekty dofinansowane
Lista rankingowa FIO – projekty rezerwowe
Lista rankingowa FIO – projekty odrzucone
Podziel się informacją za pomocą: