Wyniki oceny merytorycznej – Działaj Lokalnie 2019

opublikowano w: Aktualności | 0

Za nami ostatni etap oceny wniosków w kolejnej edycji Działaj Lokalnie. Do konkursu złożono łącznie 44 wnioski, które ubiegały się o dotację w wysokości łącznie 236.921,00 złotych. Ośrodek Działaj Lokalnie przy FFL SMK do dyspozycji miał 64.000,00 złotych. Dzięki wsparciu ze strony niektórych lokalnych samorządów gminnych i powiatowych oraz dzięki środkom własnym Fundacji udało się zagwarantować budżet dotacji tegorocznego konkursu na poziomie (plan) 68.683,00 PLN.

Niestety, mimo naszych kilkukrotnych wystąpień, część samorządów nie odpowiedziała na prośbę o współfinansowanie lokalnych organizacji. Dlatego mimo zwiększonego budżetu znaczna część wniosków nie zostanie dofinansowana, a rekomendowane przez komisję projekty będą podlegały „cięciom” budżetowym. Wychodzimy bowiem z założenia, iż im więcej realizowanych inicjatyw tym więcej korzyści dla społeczności w poszczególnych powiatach.

Komisja Oceny Wniosków przyznała dofinansowanie dla 17 inicjatyw. Z terenu powiatu:

stalowowolskiego  – 9 inicjatyw,
powiatu niżańskiego – 6 inicjatyw
i powiatu tarnobrzeskiego – 2 projekty.

Realizacja projektów może odbywać się zgodnie z harmonogramem przedstawionym we wniosku. Uwaga: w przypadku projektów z terenu gminy Baranów Sandomierski i powiatu niżańskiego realizacja inicjatyw może nastąpić dopiero pod warunkiem dokończenia procedur przekazania środków na współfinansowanie tegorocznej edycji konkursu przez lokalne samorządy do naszego ODL.

Zdajemy sobie sprawę, iż w tegorocznej edycji duża część wniosków nie uzyskała dofinansowania.  Niestety nasze możliwości finansowe są ograniczone. Dla wnioskodawców, których wnioski nie uzyskały dofinansowania pragniemy zasugerować kilka rozwiązań:

  • składanie wniosków o przyznanie dotacji na zadanie własne do własnych samorządów i namawianie lokalnych władz na współpracę z naszym Ośrodkiem Działaj Lokalnie;
  • na terenie Lasowiackiej Grupy Działania oraz LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” ogłoszony jest konkurs na organizację stoisk promocyjnych w ramach projektu współpracy pod nazwą „Turystyczny Szlak Dobrego Smaku” – dla organizacji działających w obszarze promocji i tradycji może to być okazja do realizacji inicjatywy;
  • Fundacja jako regionalny partner Programu „Równać Szanse” z dniem 7 sierpnia ogłosi konkurs w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego „RS”. Do pozyskania jest 8.500,00 PLN na inicjatywy młodzieżowe;
  • wnioskodawców, których wnioski uzyskały niższą od najlepszych ocenę zapraszamy do zgłoszenia udziału w szkoleniu w zakresie pracy projektowej i animacji lokalnej. Fundacja, w przypadku zgłoszenia się min. 10 organizacji zorganizuje dedykowane Wam szkolenie, które poprawi Państwa umiejętności w zakresie przygotowywania aplikacji do konkursu „Działaj Lokalnie”.

Wyniki – Działaj Lokalnie 2019

 w imieniu Zarządu Fundacji

Stanisław Baska

Podziel się informacją za pomocą: