Wyniki oceny formalnej – edycja 2015 – Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne

opublikowano w: Aktualności | 0

W związku z zakończonym naborem wniosków w ramach II edycji projektu „Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” informujemy, że zakończona została ocena formalna. Ostateczna lista (do pobrania poniżej) zawiera informacje na temat wniosków, które przeszły pozytywną ocenę formalną (z adnotacją „PRZYJĘTY”), negatywną ocenę formalną (z adnotacją „ODRZUCONY” bez możliwości poprawek) oraz warunkową ocenę formalną (z adnotacją „DO POPRAWY” z możliwością dokonania uzupełnień).

Wnioski, które zawierają adnotację „DO POPRAWY” wymagają wyjaśnień i poprawy. W poniedziałek (16 marca br.), wszyscy wnioskodawcy, których to dotyczy, otrzymają informację w zakresie poprawek, które będą mieli prawo dokonać, aby móc uczestniczyć w dalszej procedurze wyboru projektów do dofinansowania. Uzupełnione wnioski z poprawkami, trzeba będzie przesłać na adres e-mail: wnioski@podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl do środy (18 marca br. do godziny 24.00).

W tytule wiadomości należy podać numer, pod którym wniosek został zarejestrowany. Niedotrzymanie terminu skutkować będzie odrzuceniem wniosku.

Załączniki:Ocena formalna FIO 2015

Podziel się informacją za pomocą: