Wygraj w Tysiąca 2012 – podsumowanie

opublikowano w: Aktualności | 0

Jedni inwestują w autostrady, my inwestujemy w młodych

Wygraj w Tysiąca edycja 2012 zakończony. Konkurs Fundacji Fundusz Lokalny SMK w minionym roku wsparł aż cztery inicjatywy z terenu Gminy Baranów Sandomierski. Tak spektakularny sukces nie byłby możliwy gdyby nie pasja i energia realizatorów dofinansowanych projektów, a także wzorcowa współpraca finansowa z samorządem Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

Pierwszy z dofinansowanych projektów to „Muzyczne centrum świata” realizowany przez Klub e-MKA w Dymitrowie Dużym. Plan zakładał organizację imprez muzycznych oraz założenie klubu karaoke. Inicjatywa miała na celu szerzenie aktywności  wśród dzieci i młodzieży oraz mieszkańców wsi. W realizacji projektu uczestniczyli członkowie Klubu eMKA oraz wychowankowie Świetlicy Edukacyjnej, która działa na terenie Dymitrowa Dużego już od kilku lat. Odbiorcami  zakładanego przedsięwzięcia były dzieci, młodzież oraz dorośli – mieszkańcy Dymitrowa. Pomysł, poprzez wspólną zabawę, pozwolił zaktywizować kilka pokoleń.

Działaj Lokalnie VII dopiero zakończone, a Młodzi Tytani ponownie w akcji! „Integracja przez zabawę” to projekt jaki Młodzi realizowali w ramach ubiegłorocznego WWT. Pomysł integrujący dzieci i młodzież z pobliskich miejscowości zaktywizował mieszkańców do wspólnego działania. Do Domu Ludowego w Ślęzakach zakupiono stół do piłkarzyków, tarczę do lotek oraz zorganizowano szereg imprez integracyjnych i konkursów. Grupa realizatorów, jak sama mówi, nabyła cennego doświadczenia z pracy społecznej oraz motywację do dalszych działań.

Ważnym problemem społecznym zajęła się z kolei Młodzieżowa Rada Miejska w Baranowie Sandomierskim. „Bądź widoczny na drodze”, projekt rady, polegał na przeprowadzeniu akcji mającej na celu  propagowanie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drodze. Pomysł zakładał zorganizowanie spotkania informacyjno- szkoleniowego dotyczącego bezpiecznego poruszania się po drodze oraz udzielania pierwszej pomocy oraz zakup elementów odblaskowych: kamizelek rowerowych i opasek. W projekcie uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, a także mieszkańcy z terenu  całej gminy.

„A gdy wolności przyszedł czas 11 Listopada” Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Ludzi Dobrej Woli dotyczył rozwijania uzdolnień wokalnych i instrumentalnych mieszkańców gminy. Na projekt składały się dwa główne działania: zorganizowanie warsztatów gitarowych i akordeonowych oraz opracowanie strony muzycznej pieśni patriotycznych i zaprezentowanie ich na zorganizowanym koncercie. Udział w projekcie pozwolił na integrację i wzmocnienie więzi pomiędzy różnymi grupami wiekowymi oraz poszerzenie wiedzy historycznej jak i muzycznej. Koncert przybliżył etapy walki narodowowyzwoleńczej a także sylwetki wielkich przywódców: Józefa Piłsudskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.

Wygraj w Tysiąca to nie tylko granty. To przede wszystkim wsparcie Fundacji jakie udzielane jest beneficjentom Konkursu. W ramach realizacji Fundacja Fundusz Lokalny SMK przeprowadziła szereg szkoleń z zakresu współpracy organizacji młodzieżowych z samorządem czy warsztat mających na celu edukacje projektodawców z zakresu prawidłowego przygotowania dokumentów projektowych. Fundacja zorganizowała także wizytę studyjną, na której uczestnicy nie tylko mogli się zintegrować i wymieniać doświadczeniami, ale głównie poznać dobre przykłady zaprzyjaźnionej organizacji staszowskiej – Fundacji FARMa. Ponadto Beneficjenci byli na bieżąco informowani o lokalnych i ogólnopolskich programach i projektach grantowych, w których mogą wziąć udział.

Organizacje młodzieżowe, które poszukują inspiracji do działania, mogą korzystać z doświadczeń innych. Konkurs Wygraj w Tysiąca już ponad 40 zrealizowanych projektów oraz ok. 40 tysięcy złotych przekazanych w postaci grantów. Wszystkie dotychczas dofinansowane inicjatywy to nie tylko rozwój pasji i zainteresowań, to przede wszystkim inwestycja w młodzież.

Opracował:
Krzysztof Kukiełka

Podziel się informacją za pomocą: