Wniosek o rekomendację do 31 lipca – do Programu Stypendiów Pomostowych

opublikowano w: Aktualności | 0

Ruszył tegoroczny nabór kandydatów do Stypendiów Edukacyjnych na I rok studiów, przyznawanych w ramach Programu Stypendiów Pomostowych – segment II, którym

zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości z Łodzi. Partnerami Programu i fundatorami stypendiów w II segmencie są: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski, Fundacja PZU, Fundacja Wspomagania Wsi oraz pozarządowe organizacje lokalne, a wśród nich Fundacja Fundusz Lokalny SMK

Kwota stypendium wynosi 5 000 zł.  i będzie wypłacana w dziesięciu miesięcznych ratach po 500 zł. każda. O stypendium mogą ubiegać się maturzyści: którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2015 r. i są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka; osiągający dobre wyniki w nauce. Minimum 90 punktów wyliczonych  za pomocą algorytmu. Algorytm znajduje się tutaj: http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/algorytm/ podejmujący studia dzienne I stopnia bądź jednolite magisterskie na polskich, publicznych uczelniach akademickich; mieszkający w małych miejscowościach, do 20 tysięcy mieszkańców; pochodzący z rodzin o niskich dochodach. Próg dochodu uprawniający do ubiegania się o stypendium pomostowe wynosi 1225 zł. netto lub 1400 zł. netto (dochód netto wyliczony z czerwca 2015 r.) jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.

Wnioski kandydaci składają on-line do 17 sierpnia 2015, do godz. 16.00.

Szczegółowe informacje, wniosek on-line, algorytm, regulamin i dokumenty dostępne są tutaj:  http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/profil-kandydata/

UWAGA: W segmencie II do złożenia wniosku on-line uprawnione są osoby posiadające rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej.

Wzorem lat ubiegłych w Programie Stypendiów Pomostowych uczestniczy Fundacja Fundusz Lokalny SMK, która rekomenduje kandydatów z  terenu trzech powiatów:

sandomierskiego, stalowowolskiego i tarnobrzeskiego.

Wnioski o udzielenie rekomendacji przyjmujemy do 31 lipca 2015 r.

Do pobrania w zakładce – dokumenty

Przy udzielaniu rekomendacji preferowani będą kandydaci, którzy poza spełnieniem wszystkich powyższych kryteriów wykazują się działalnością, bądź zobowiążą się

do społecznej działalności jako wolontariusze. Szczególnie ci współpracujący z naszą Fundacją.

Podziel się informacją za pomocą: