W POWIECIE SANDOMIERSKIM MOŻNA TEŻ „LUB”

(…) lub czasopisma – fragment zdania usunięty z przyjętego już w 2002 rządowego projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, zmieniający sens i zakres obowiązywania niektórych kluczowych ustaleń tej ustawy… (cytat z Wikipedii)

W kwietniu br. Fundacja Fundusz Lokalny SMK złożyła wniosek o dotację w kwocie 5 tys. PLN na realizację zadania publicznego ze środków powiatu sandomierskiego (wniosek tu). Konkurs jak to konkurs „raz się wygrywa a raz przegrywa”. Kluczowe, bez względu na wynik wiedzieć dlaczego. W tym konkretnym przypadku Komisja Konkursowa, a w następstwie i zarząd powiatu zadecydowali, iż nasza oferta nie jest godna środków publicznych. Postanowiliśmy zbadać dlaczego…

(pismo Fundacji Nr 1). Odpowiedź, która przyszła z powiatu (zał. poniżej: Odpowiedź 1 powiat sandomierski str. 1-8) z lekka „zaszokowała” bo:

  1. oferta nie spełnia kryteriów formalnych;
  2. we wniosku brak opisu działań;
  3. wniosek oceniono jako „…mały efekt domina”.

Chcieliśmy się dowiedzieć więcej. Dlaczego ta oferta była taka „mizerna”, zwłaszcza iż Fundacja, w ciągu swoich pierwszych 3 lat aktywności zrealizowała samodzielnie działania za ponad 1 mln złotych a współuczestniczy w działaniach na kwotę ponad 2 mln. złotych. Taka  informacja była na wagę złota. Stąd nasze kolejne pismo (zał. pismo Fundacji Nr 2 strona 1strona 2) i szczegółowe pytania dotyczące pracy Komisji i wyjaśnień do przesłanego Protokołu, w którym naszym zadaniem zapisano nieprawdę względem oferty. Czy dowiedzieliśmy się więcej, czy Powiat Sandomierski wyjaśnił nasze wątpliwości  – osądźcie Państwo sami czytając korespondencję (Odpowiedź 2 powiat sandomierski str. 1).  Moim zdaniem nie, mało tego nawet przekroczył swoje uprawnienia wskazując na „rzekome wewnętrzne problemy Fundacji” (jakie ???? i jakim prawem taka ocena ???).  Pozwoliłem sobie na odpowiedź (zał. pismo Fundacji Nr 3, strona 1strona 2).

Mój dodatkowy komentarz dotyczy tego „wirtualnego efektu domina” zawarty w Protokole oceny wniosków – może jednak stanie się realny i „zaskoczy” w powiecie sandomierskim, tak aby i u nas było realne poszanowanie prawa, np. art. 5 i art. 13 UoPPiW punkt 2. – cytując odpowiednio:

„…Współpraca, o której mowa w ust. 1, odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności”

„… Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje o: 1) rodzaju zadania; 2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania; 3) zasadach przyznawania dotacji; 4) terminach i warunkach realizacji zadania; 5) terminie składania ofert; 6) trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert;

PS. Dla jasności moje oświadczenie w zakresie ww. oferty:

  1. oferta spełniała kryteria formalne;
  2. we wniosku były opisane działania;
  3. w procedurze oceny nie było kryterium „efektu domina”.

Stanisław Baska
Prezes Zarządu Fundacji FFL SMK

Załączniki:

Odpowiedź 1 powiat sandomierski str. 1-8

Odpowiedź strona 1

Odpowiedź strona 2

Odpowiedź strona 3

Odpowiedź strona 4

Odpowiedź strona 5

Odpowiedź strona 6

Odpowiedź strona 7

Odpowiedź strona 8

Podziel się informacją za pomocą: