V edycja porządków na Wiśle i Sanie

opublikowano w: Aktualności | 0

W dniach 26-27 kwietnia 2019 r. Fundacja Fundusz Lokalny SMK z siedzibą  w Zbydniowie (gmina Zaleszany, woj. podkarpackie), operator Partnerstwa „Napędzani Wisłą”  już po raz piąty przeprowadziła akcję sprzątania rzeki Wisły i Sanu. W tym roku działaniami został objęty odcinek rzeki Wisły i Sanu od gminy Osiek nad Wisłą (woj. świętokrzyskie, powiat staszowski), do ujścia Sanu do Wisły i dalej Sanem aż po Krzeszów nad Sanem. We współpracę włączyło się wiele nowych instytucji, organizacji i osób. W tym roku aktywnością w działaniach na rzecz poprawy czystości rzek wykazały się jednostki samorządu terytorialnego, Polskiego Związku Łowieckiego – Okręgu Tarnobrzeg, Polskiego Związku Wędkarskiego – Okręgu Tarnobrzeg, Ochotniczych Straży Pożarnych, wodniaków, etc. Zebrano łącznie około 700 worków śmieci i odpadów. W działania aktywnie włączyło się ponad 200 osób – wolontariuszy. Wisłę i San sprzątano z 25-ciu jednostek pływających.

Sama akcja była realizowana już po raz piąty z rzędu. O tym, że inicjatywa ta ewaluuje świadczy fakt, że w działania włączyły się nowe środowiska społeczne takie jak: Polski Związek Łowiecki Okręg Tarnobrzeg (Akcja „Polowanie na śmieci” objęła obszar całego, byłego województwa tarnobrzeskiego), TKKF Tarnobrzeg, który rozpoczął swój sezon wodniacki w dniu 6 kwietnia sprzątaniem Wisły w ramach Partnerstwa z Fundacją SMK pn. „Napędzanych Wisłą”  oraz  powiat niżański z gminami: Nisko, Rudnik nad Sanem oraz Ulanów i Krzeszów, dzięki czemu sprzątaniem objęto dodatkowy – około 30 km – odcinek rzeki San od Stalowej Woli  aż do Krzeszowa.

Działania ukierunkowane na poprawę czystości w/w rzek nie są obce również i przedstawicielom administracji rządowej oraz samorządowej szczebla wojewódzkiego. Udział w sprzątaniu Wisły wzięła W-ce Minister Sportu  Anna Krupka oraz Wojewoda Podkarpacki – Ewa Leniart. Samorząd Województwa Świętokrzyskiego reprezentowany był nad Wisłą przez W-ce Marszałka Marka Jońcę. Dodatkowo w akcję osobiście zaangażował się Prezydent Miasta Tarnobrzega – Dariusz Bożek oraz Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba – Wiesław Ordon i Miasta i Gminy Baranów Sandomierskiego – Marek Mazur. Bezpośrednio w  działaniach nad wodą uczestniczyli wójtowie z Gmin: Zaleszany- Pawła Gardego, Gorzyce – Leszka Surdego oraz Radomyśla nad Sanem – Jana Pyrkosza.

Dla  mnie, niezmiernie ważnym jest to, iż wiosenne sprzątanie Wisły i Sanu jest wydarzeniem, które łączy wiele środowisk. Ten nasz pomysł rozpoczynania i kończenia sezonu wodniackiego sprzątaniem stał się już ceremonią wspólnej troski o czystość naszej Królowej Wisły. Jest też dobrym zwiastunem dla współpracy przy innych społecznych akcjach „Napędzanych Wisłą” takich jak np. koordynacja lutowej Gali Orderu Rzeki Wisły, organizacji w lipcu Wyprawy Warszawskiej i uczestnictwa w obchodach wybuchu Powstania Warszawskiego czy też listopadowego Rejsu Niepodległości na trasie Sandomierz – Baranów Sandomierski – Sandomierz. Udział w naszych działaniach szkutników, flisaków, ekologów, regionalistów, wędkarzy, samorządowców tylko utwierdza jak Wisła jest ważna w naszej kulturze i tożsamości narodowej. Jednocześnie, tylko dzięki wspólnym  wydarzeniom na rzecz Wisły i Sanu możemy od razu, często  w czasie pracy przedyskutowywać takie rozwiązania, które są korzystne nie z perspektywy jednego środowiska ale naszej wiślanej społeczności”. – Stanisław Baska (prezes Zarządu Fundacji FFL SMK)

Organizatorzy dziękują za wsparcie i pomoc w organizacji w/w przedsięwzięcia ekologicznego wszystkim osobom i instytucjom, które wzięły w nim udział, zaś w szczególności: Grzegorzowi Węglarzowi,  Stanisławowi Pliszce, Damianowi Zakrzewskiemu z Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”; Lasowiackiej Tradycji S.p z.o.o., i Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarzeczu, Dariuszowi Rakoczemu – Komendantowi Powiatowej Straży Rybackiej w Nisku,  Łukaszowi Pałce i Kołu PZW nr 18 w Zarzeczu, Kołu PZW nr 4 w Nisku, Kołu PZW w nr 20 Ulanowie,  Romanowi Pokorze i Bractwu Flisackiemu z Ulanowa oraz Ochotniczej Staży Pożarnej w Ulanowie, Janowi Pacowi i Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszowie, Pawłowi Kazeckiemu i Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku nad Sanem, Gminie Rudnik nad Sanem, Gminie Ulanów, Miastu i Gminie Nisko, Miastu Stalowa Wola, Mariuszowi Janeczce i Ochotniczej Straży Pożarnej w Stalowej Woli,  Janowi Pyrkoszowi oraz Gminie Radomyśl nad Sanem oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczycy Okrągłej, Pawłowi Gardemu i Gminie Zaleszany oraz Pawłowi Sarnowskiemu i jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaleszanach, Leszkowi Surdy i Gminie Gorzyce oraz jednostkom OSP ze Wrzaw, Furman i Orlisk, Marcinowi Marcowi – Burmistrzowi Miasta Sandomierz i PGKiM w Sandomierzu, Robertowi Kordze i Okręgowi PZW w Tarnobrzegu, Polskiemu Związkowi Łowieckiemu Okręg w Tarnobrzegu, Edwardowi Kordze i Kołu PZW nr 19 w Zaleszanach, Danielowi Chmielewskiemu i Kołu PZW nr 33 w Sandomierzu oraz Edmundowi Maj i Kołu PZW nr 1 w Sandomierzu, Janowi Polańskiemu i Kołu PZW nr 36 w Sandomierzu. Dziękujemy ekipom sprzątającym z w/w instytucji, jednostek i organizacji.

Wyrazy wdzięczności należą się szefom tradycyjnych jednostek pływających „Wawrzyniec” – Gościńcowi Koćmierzów, „Korona” – Grzegorzowi Koronie, „Marceli” – Markowi Bażantowi, „Dubas – Sandomierka” – Grzegorzowi Świtalskiemu  i załogom tychże jednostek, Alicji Stępień – za trudy angażowania środowiska koprzywnickiego w akcję sprzątania, Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Zarządowi Zlewni w Sandomierzu oraz Krystianowi Koszturowi i jednostce OSP Dymitrowie Małym, jednostce OSP w Siedleszczanach a także Zbigniewowi Kokosie i Kołu PZW nr 52 w Osieku.

Zapewne nie jest to pełna lista uczestników i instytucji pomagających w wiosennej akcji sprzątania Wisły pod wspólną banderą „Napędzi Wisłą”, tym samym dziękujemy wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do posprzątania naszych rzek.

„Wisła oraz San są to wciąż niedocenione zasoby naturalne w naszym regionie. To korytarze wodne i ekologiczne dla wielu zwierząt i ptaków. Obcowanie z naturą i odpoczynek na wodzie i nad wodą to wyjątkowa okazja do regeneracji sił w codziennym życiu. By tak się stało środowisko wodne i brzegi muszą być czyste. Śmieci i odpady burzą oddziaływanie estetyczne środowiska naturalnego na człowieka. Dostrzegamy tą zależność, gdyż jako pasjonaci przyrody i odpoczynku nad tymi rzekami spędzamy tu wiele czasu wolnego. Łowimy ryby, spływamy naszymi drewnianymi łodziami „pychówkami”, delektujemy się obcowaniem z naturą na łachach rzecznych. Chcemy zarazić tą pozytywną formą wykorzystania naturalnych zasobów środowiska innych bowiem nie zawsze trzeba pokonywać setki kilometrów by odpocząć – Wisła oraz San stanowią o wiele ciekawszą alternatywę do spędzania czasu wolnego i poszukiwania ciszy oraz spokoju. Wiele osób tego nie wie i nie docenia co ma za przysłowiowym płotem. Jako koordynator akcji cieszę się, że coraz więcej osób angażuje się w nasze „rzeczne” działania. Powstają nowe łodzie „pychówki” oparte na polskich tradycjach szkutnictwa rzecznego, coraz więcej osób jest zaangażowanych w spływy Wisłą i Sanem. Również odnotowujemy sukcesywny wzrost zainteresowania akcją sprzątania rzek. To świadczy o podnoszeniu świadomości społecznej mieszkańców i grup w kontekście czystości środowiska i dbałości o jego stan. Bardzo dziękuję Wam za wsparcie i uczestnictwo w naszej V edycji wielkich porządków na Wiśle i Sanie. Do zobaczenia na kolejnych porządkach na Wiśle i Sanie!” – Robert Bąk (koordynator akcji).

   

Podziel się informacją za pomocą: