PRZEDŁUŻENIE UMOWY UŻYCZENIA BUDYNKU PRZEZ GMINĘ NA RZECZ STOWARZYSZENIA

Przedłużenie umowy użyczenia budynku przez gminę na rzecz stowarzyszenia

ZGŁOSZONY PROBLEM:

Czy samorząd może nie przedłużyćumowy użyczenia organizacji na budynek, w którym stowarzyszenie prowadzi szkołę, przedszkole. W uchwale likwidacyjnej rady gminy jest zapis, że budynek ma być wykorzystany do prowadzenia szkoły przez stowarzyszenie. W 2014 r. kończy się umowa użyczenia i czy samorząd może nam tej umowy nie przedłużyć?

ZAKRES OPINII:

Warunki przedłużenia umowy użyczenia budynku przez gminę na rzecz stowarzyszenia

 

OPINIA:

Skoro w uchwale o likwidacji szkoły publicznej zawarty jest zapis, że budynek szkoły po jej likwidacji ma być nadal wykorzystywany do prowadzenia szkoły przez stowarzyszenie, to do póki on nie zostanie zmieniony, w takiej wersji ma być wykonywany. Inaczej, wójt jako organ wykonawczy gminy naraża się na działanie wbrew woli rady gminy ze wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami.

Wątpliwość może natomiast budzić, czy gmina przekaże stowarzyszeniu (i to temu konkretnemu) budynek na kolejny okres w formie użyczenia czy też w innej formie prawnej, np. odpłatnego najmu.

Kolejną rzeczą, którą należy wziąć pod uwagę są zasady gospodarowania mieniem komunalnym, przyjmowane przez radę gminy jako prawo miejscowe w oparciu o przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. A ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.). W uchwale tej mogą być określone kolejne warunki oddania nieruchomości w użyczenie (i inne formy prawne), czas trwania takiej umowy, jak również organ uprawniony do podjęcia decyzji o oddaniu nieruchomości w użyczenie.

Reasumując, należy stwierdzić, że stowarzyszenie otrzyma budynek likwidowanej szkoły do prowadzenia własnej szkoły, o ile do roku 2014 nie zmieni się przeznaczenie tego budynku oraz nie będzie to sprzeczne z w/w zasadami gospodarowania mieniem.

Nie ma natomiast gwarancji, że stowarzyszenie otrzyma ten budynek do bezpłatnego używania.

Opracowano w ramach Projektu „Akademia Demokracji Lokalnej” realizowanego w ramach Programu „Prawo w służbie obywatela” Fundacji Fundusz Lokalny SMK. Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Zamieszczane na portalu www.fundacjasmk.pl informacje o udzielonych poradach prawnych  są wynikiem analiz indywidualnych stanów faktycznych podmiotów występujących z pytaniami prawnymi do doradców prawnych. Informacje zamieszczone na stronie projektu mają walor jedynie informacyjny. Mogą być zastosowane w indywidualnych sytuacjach prawnych,  jednak Fundacja Fundusz Lokalny SMK, właściciel serwisu, nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody i negatywne następstwa podjętych działań.  Wszelkie działania prawne analogiczne do opisywanych w opiniach prawnych należy konsultować z prawnikiem.

Podziel się informacją za pomocą: