Udział w XIV Edycji Programu Stypendiów Pomostowych

opublikowano w: Aktualności | 0

Fundacja Fundusz Lokalny SMK jako regionalny partner Programu PSP  zaprasza Państwa do czynnego  udziału w Programie Stypendiów Pomostowych. Jest to program skierowany do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą kontynuować naukę na wyższych uczelniach. Celem Programu jest ułatwienie młodym ludziom podjęcia studiów poprzez ufundowanie stypendiów na I rok studiów i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej. Program został zainicjowany w 2002 r. przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w odpowiedzi na istotny problem społeczny, jakim jest wyraźna dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w małych miastach – dla wielu uzdolnionych młodych ludzi próg szkoły wyższej jest trudny do przekroczenia głównie z powodu bariery materialnej. W roku 2024/2025 stypendium wynosi 1000,00 PLN/miesięcznie.

Fundacja już od pierwszego roku swojej działalności realizuje jako regionalny partner Programu Stypendiów Pomostowych. W tym zakresie współpracujemy z lokalnymi grupami sponsorskimi, którzy będąc „ambasadorami” programu promują, zachęcają, integrują i zbierają środki na wkład własny do Programu Stypendiów Pomostowych. W ciągu 12 lat Fundacja wraz z lokalnymi grupami sponsorskimi ufundowała stypendia dla 60 młodych ludzi podejmujących studia. Część stypendystów, w okresie studiowania, dalej  współpracuje z Fundacją lub innymi lokalnymi organizacjami.

Czego oczekujemy od lokalnego Partnera:

  1. promocji programu, poprzez zamieszczenie informacji o naborze (formularz dostępny na: https://fundacjasmk.pl/stypendia-pomostowe/#sctab62623 ,
  2. udziału (możliwość) w komisji ds. rekomendacji,
  3. w przypadku uzyskania stypendium przez mieszkańca Państwa społeczności zebraniu 1000 PLN na wkład finansowy do funduszu stypendialnego – dotychczasowi nasi partnerzy zbierali środki poprzez darowizny radnych, mieszkańców lub członków organizacji i instytucji w których maturzyści uczyli się lub byli wolontariuszami,
  4. organizacji na terenie Państwa gminy/ powiatu uroczystego spotkania ze stypendystami – wręczeniu im „dyplomu stypendysty”,
  5. uczestnictwie w Gali Wolontariusza, w czasie której nagradzamy naszych wolontariuszy i stypendystów dodatkowymi nagrodami.

Więcej informacji: Stanisław Baska, tel. 607 560 016 (koordynator projektu). Zgłoszenia uczestnictwa w PSP prosimy zgłaszać do 15 czerwca br. na adres e-mail: fundacjasmk@gmail.com.

Mamy nadzieje na współprace przy tym szlachetnym Programie. Z doświadczenia wiemy, iż udzielana młodym osobom pomoc w realizacji ich „studiów marzeń” daje ogrom satysfakcji.

 

Podziel się informacją za pomocą: