Uczmy się na błędach innych

opublikowano w: Aktualności | 0

Na początku krótka statystyka z 2016 r.

Zasady formalne

Konkurs RKG oparty jest na kilku kryteriach formalnych. Znajdują się one w dokumencie Zasady Konkursu Równać Szanse 2017. Mimo uproszczonych zasad, aż 55 wniosków z edycji roku 2016 zawierało istotne błędy formalne.  Dlatego, gdy zaczynamy pracę z wnioskiem i pojawiają się wątpliwości nie ryzykuj tylko skontaktuj się doradcą wojewódzkim. Tylko w ten sposób można uniknąć błędów formalnych i dać szansę projektowi na jego ocenę merytoryczną.

Dla przykładu pokazujemy jak interpretowano w ubiegłorocznych wnioskach termin realizacji, np. co to znaczy, że projekty RKG muszą być realizowane przez minimum 6 miesięcy ?

Czas realizacji projektu (od – do) format daty: dzień/miesiąc):  „01-02-2017 do 15-06-2017”  lub „luty-lipiec” (czy rozpoczęcie 15 lutego i zakończenie 5 lipca jest wypełnieniem zasady 6 miesięcznego projektu?) . Można podać datę konkretniej i zgodnie z formatem, np.: „15/02 – 31/08”.

Inną kwestią jest sprawa faktycznej, merytorycznej pracy z młodzieżą, która winna trwać min. 6 miesięcy. Bowiem nie fakt rozpoczęcia i zakończenia (formalnego) projektu decyduje o tym czy spełniono wymóg 6-cio miesięcznego udziału młodzieży w projekcie.

Czytajmy więc ze zrozumieniem Regulamin Konkursu lub, w razie wątpliwości, porozmawiaj z doradcą wojewódzkim. Zachęcamy też do skonsultowania fragmentów lub całego wniosku. Jest jeszcze na to czas a wstępna weryfikacja wniosku pozwoli uniknąć błędów formalnych.

Kryteria merytoryczne

O wiele trudniej samodzielnie zweryfikować wniosek w aspekcie kryteriów merytorycznych. Mimo wszystko postarajmy się o lepszą prezentację pomysłu. Nie ograniczajmy się tylko do „napisania” wniosku. Co warto zrobić zanim klikniemy w generatorze „zapisz”?

  1. Zapoznaj się z dokumentem Kryteria oceny merytorycznej RS 2017;
  2. Po opracowaniu wniosku wspólnie z grupą (min. 2-3 osoby) dokonajcie oceny wniosku w oparciu o kryteria merytoryczne. Najlepiej, aby oceny dokonywały osoby, które nie pracowały bezpośrednio nad wnioskiem. Taka analiza pozwoli wyeliminować sytuację pn. „autor wie co miał na myśli, czytający nie koniecznie”;
  3. Dokonaj z grupą analizy SWOT inicjatywy. To co jest dobre należy „uwypuklić”, to co jest słabością – popraw. Punktem odniesienia analizy SWOT mogą być kryteria merytoryczne ale również ocena naszej satysfakcji z przyszłej realizacji czy naszych możliwości (mierz siły na zamiary);

W dyskusji z koordynatorami lub osobami przygotowującymi wniosek usłyszeć można, iż generator nie pozwala na pełną prezentację inicjatyw. Dla przykładu prezentujemy jak te same punkty projektu były prezentowane we wnioskach z 2016 r.

Cele (konkretny, dobrze zdefiniowany, możliwy do osiągnięcia w określonym czasie i odpowiadający na konkretne potrzeby młodzieży). maks. 400 znaków

W związku z dużym zainteresowaniem w naszej gminie zajęciami prowadzonymi przez orkiestrę dętą celem zadania będzie utworzenie nowej sekcji dętej tejże orkiestry. Czas w jakim będzie realizowany projekt pozwoli na wyodrębnienie spośród osób, które zadeklarują chęć udziału w zajęciach tych, którzy mają predyspozycje do dalszej nauki muzyki w orkiestrze.

lub konkretniej i z zasadami SMART (cele: specyficzne, mierzalne, aprobowane, realne, terminowe)

Stworzenie 5 dzieł w nurcie street artu na 5 przystankach autobusowych w centrum wsi xxxxxxxxxxx w celu poprawienia jakości przestrzeni publicznej i zwiększenia poczucia sprawstwa wśród młodzieży

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O błędach formalnych i formach przedstawiania pomysłów dowiesz się w prezentacji „Jak lepiej prezentować pomysły”, którą możesz pobrać  z portalu Fundacji FFL SMK.

Zapytaj też swojego doradcę wojewódzkiego czy podążasz we właściwym kierunku – kontakt z doradcą po lewej stronie.

Zapraszamy, skorzystaj z porady

 

 

 

 

 

Podziel się informacją za pomocą: