STANDARDY: DROGOWSKAZ WE WSPÓŁPRACY Z ADMINISTRACJĄ.

Z władzami współpracuje 85% stowarzyszeń i fundacji. Korzystają z pieniędzy publicznych i różnych form wsparcia, wymieniają się informacjami, konsultują akty prawne. Dla liderów i liderek organizacji w jednym miejscu zebraliśmy obowiązujące standardy współpracy z administracją. Standardy współpracy z administracją to … Czytaj więcej

CZY SAMORZĄD MOŻE KONTROLOWAĆ SZKOŁĘ „STOWARZYSZENIOWĄ”?

Czy samorząd może kontrolować szkołę „stowarzyszeniową”? OPIS PROBLEMU: Dotyczy formy i trybu przeprowadzania kontroli przez samorząd szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie Zgłoszony problem (potrzeba): „…. ważnym faktem w tym wszystkim jest to, iż co tydzień przyjeżdżają dwie panie z Urzędu Gminy, … Czytaj więcej

ZWOŁANIE SESJI NA WNIOSEK RADNYCH

Zwołanie sesji na wniosek radnych Określenie „sesji nadzwyczajnej” nie jest określeniem ustawowym. „Sesja nadzwyczajna” jest terminem potocznym, powszechnie akceptowalną nazwą sesji zwoływanej przez przewodniczącego rady w określonym przez ustawę trybie, którego podstawowym elementem jest wniosek o jej zwołanie. Określenie „sesji … Czytaj więcej

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ – DOŚWIADCZENIA FUNDACJI

Zazwyczaj dotyczy to sytuacji gdy obywatel wnioskuje o przekazanie ważnej dla niego informacji publicznej. Śledząc media czy orzecznictwo sądów administracyjnych „różnie to z tym bywa”. A co się dzieje gdy sytuacja jest odwrotna: obywatel lub organizacja publiczna wnioskuje do samorządu … Czytaj więcej

TRUDNOŚCI Z PROTOKOŁAMI SESJI RADY GMINY

OPIS PROBLEMU: Dotyczy zatwierdzania protokołów po zakończeniu sesji rady gminy, ich udostępniania i możliwości wprowadzania korekt przez radnych – uczestników posiedzenia rady gminy. SENTENCJA (streszczenie): Pytanie prawne dotyczyło protokołów sesji rady gminy. Protokoły sesji rady gminy w gminie B. były … Czytaj więcej

Jakich formalności ma dopełnić rolnik podejmujący dodatkową działalność gospodarczą powiązaną z prowadzeniem gospodarstwa agroturystycznego

Jakich formalności ma dopełnić rolnik podejmujący dodatkową działalność gospodarczą powiązaną z prowadzeniem gospodarstwa agroturystycznego ZGŁOSZONY PROBLEM: Członek Stowarzyszenia, rolnik (gospodarstwo powyżej 1 ha) prowadzi działalność agroturystyczną. Zgodnie z przyjętą pragmatyka, obiekt zgłoszony do UG, dochód zwolniony z opodatkowania (gospodarstwo prowadzone … Czytaj więcej