CZY SAMORZĄD MOŻE KONTROLOWAĆ SZKOŁĘ „STOWARZYSZENIOWĄ”?

Czy samorząd może kontrolować szkołę „stowarzyszeniową”? OPIS PROBLEMU: Dotyczy formy i trybu przeprowadzania kontroli przez samorząd szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie Zgłoszony problem (potrzeba): „…. ważnym faktem w tym wszystkim jest to, iż co tydzień przyjeżdżają dwie panie z Urzędu Gminy, … Czytaj więcej

ORGANIZACJA SPOŁECZNA W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM

W postępowaniu administracyjnym organizacja społeczna weźmie udział mimo wszystko Chcąc brać udział w procesach decyzyjnych czasem warto być zorganizowanym. Dowiodło tego niedawno pewne stowarzyszenie z Łodzi, któremu udało się włączyć w tok postępowania administracyjnego, choć strona spierająca się z Radą … Czytaj więcej

II OSK 836/12

Udział organizacji społecznych w postępowaniu administracyjnym, odwołania od decyzji i zaskarżanie orzeczeń sądu administracyjnego. II OSK 836/12 – Wyrok NSA Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczy uprawnień organizacji społecznych w postępowaniu administracyjnym. Sąd rozważał kwestie: „…czy Stowarzyszenie mogło wnieść skargę kasacyjną … Czytaj więcej

Idea jak produkty, czyli jak „sprzedać” aktywną społeczność?

Idea jak produkty, czyli jak „sprzedać” aktywną społeczność? Powinniśmy tak opowiadać o społecznościach, żeby inni chcieli nas słuchać, żeby uznali to, co mówimy za interesujące, angażujące, „swoje”, żeby chcieli nas poprzeć, przyłączyć się i naśladować. Żeby kupili naszą ideę i … Czytaj więcej