Program “AGRAFKA” adresowany jest do wybitne utalentowanej młodzieży (szczególnie w dziedzinach humanistycznych i ścisłych) przede wszystkim uczniów szkół podstawowych i średnich ze społeczności, objętej działaniem lokalnych organizacji partnerskich. Przy wyborze stypendystów, którego dokuje Komisja Stypendialna brane są pod uwagę osiągnięcia w zakresie nauk ścisłych i humanistycznych (wygrane olimpiady, konkursy), sytuacja socjalno-bytowa materialna kandydatów oraz ich pomysł na własny rozwój osobisty.”AGRAFKA” jest programem Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacji Agory i Funduszu Stypendialnego Rodziny Wróblewskich.

Zasady w 2020 roku:

Na trudne czasy w jakich w ostatnim czasie przyszło nam żyć Fundacja Fundusz Lokalny SMK, jako lokalny parter Programu „Agrafka” ma dobra wiadomość. Dla uzdolnionej młodzieży (uczącej się) mamy do zaoferowania stypendia „artystyczne’ w kwocie 3000 PLN/rok. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu i złożenia za naszym pośrednictwem wniosku o stypendium „Agrafka”.

Osoby ubiegające się o otrzymanie stypendium muszą spełnić następujące warunki:

  1. spełniają warunki formalne wynikające z Regulaminu Programu Stypendialnego 2020/2021 „Stypendia dla uzdolnionej młodzieży Funduszu Agrafka i Funduszu im. Pawła Kryszczyszyna” (Regulamin w Załączeniu);
  2. są mieszkańcami powiatu sandomierskiego, tarnobrzeskiego, stalowowolskiego, niżańskiego (wniosek nie wymaga rekomendacji lokalnej organizacji);
  3. mieszkają na terenie województwa podkarpackiego, lubelskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego (nie dotyczy ww. powiatów) i mają rekomendację organizacji / instytucji współpracującej z Fundacją Fundusz Lokalny SMK lub organizacji realizującej w ostatnich 3 latach projekt dofinansowany z Programu „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
  4. złożą wniosek o udzielenie rekomendacji w terminie do 7 lipca 2020 r. godz. 20.00. Wniosek w załączeniu. Adres na który należy wysłać w niosek: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Koćmierzów 2, 27-650 Samborzec z dopiskiem „Agrafka 2020”

Co i kiedy należy uczynić aby otrzymać stypendium:

  • 7 lipca 2020 r. godz. 20.00 – wnioski o przyznanie stypendium kandydaci przekazują do Fundacji Fundusz Lokalny SMK (decyduje data dostarczenia)
  • 15 lipca 2020 r. – Fundacja Fundusz Lokalny SMK przekazuje wnioski i rekomendacje do Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.
  • 31 sierpnia 2020 r.– Fundacja Fundusz Lokalny SMK przekazuje informację wnioskodawcom o decyzji komisji konkursowej

Dodatkowych informacji można uzyskać składając pytanie na adres mailowy: fundacjasmk@gmail.com

Zapraszamy!