Stypendia z Fundacją Fundusz Lokalny SMK

opublikowano w: Aktualności | 0

Stypendia pomostowe dla studentów I roku

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłasza dodatkowy nabór do Programu Stypendiów Pomostowych (SEGMENT II), w ramach którego można uzyskać stypendium na I rok w kwocie 5000 PLN.

Co należy zrobić?

  1. Zapoznać się z warunkami konkursu (Więcej o programie PSP: http://fep.lodz.pl/pl/programy/program-stypendiow-pomostowych/
  2. Złożyć wniosek za pośrednictwem generatora w terminie do 25 września br.  do godziny 16:00;

Pobrać, wypełnić i dostarczyć wniosek o rekomendację do Fundacji Fundusz Lokalny SMK (Lokalna Organizacja Stypendialna) w terminie do 26.09. 2015 r. na adres Biuro Zarządu Fundacji, Koćmierzów 2, 27-650 Samborzec. Do wniosku o rekomendację dołączyć wydrukowany i podpisany wniosek o stypendium wraz z załącznikami.

Stypendia dla studiujących artystów

Fundacja Fundusz Lokalny SMK jako partner Programu Agrafka Agory ogłasza nabór na stypendium wspierający osoby studiujące i jednocześnie rozwijające swoje uzdolnienia artystyczne.  Do uzyskania jest stypendium w wysokości 3420 PLN.

Co należy zrobić

  1. Zapoznaj się z regulaminem konkursu (zakładka – Dokumenty)
  2. Pobierz i wypełnij wniosek oraz złóż go w terminie do 28 września na adres: Biuro Zarządu Fundacji, Koćmierzów 2, 27-650 Samborzec.

Coś dla sportowców

Jeśli uprawiasz sport i masz ambicje rozwijać swój talent lub sportowo animować innych zajrzyj na najnowszą platformę www.damnasport.pl.  To pierwsza polska platforma crowdfundingowa dla zdolnych sportowców. Zbierać pieniądze przez Damnasport można na cele bezpośrednio związane z rozwojem kariery sportowej, np. zakup sprzętu sportowego, wyjazd na zawody sportowe/ treningi/ zgrupowania, wynajem sali treningowej, etc. Każdy sportowiec – osoba fizyczna profesjonalnie zajmująca się sportem – może utworzyć zbiórkę.

Pytania dotyczące stypendiów proszę przekazywać drogą mailową na adres: fundacjasmk@gmail.com

Opracował:
Stanisław Baska
Prezes Zarządu Fundacji

Podziel się informacją za pomocą: