Stypendia Artystyczne – komunikat

opublikowano w: Aktualności | 0

W środę 15 lipca 2015 r., w Koćmierzowie, w siedzibie biura Zarządu Fundacji odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej. Po rozpatrzeniu 12 wniosków nominacyjnych do Programu Stypendialnego zgłoszonych przez laureatów scen artystycznych  wyróżnionych przez Komisje  Scen Finalistów III edycji Festiwalu Miasto Młodych Artystów, wybrano osoby, które najpełniej spełniały wszystkie warunki uzyskania Stypendium Artystycznego.

 

Lista osób najwyżej ocenionych przez Komisję Stypendialną:

Imię i nazwisko Scena Artystyczna
 Paweł Kara  Filmowa
Sara Trubiłowicz Teatralna
Krzysztof Rzepecki Literacka
Weronika Kowalczuk Muzyczna
Julia Zioło Taneczna
Piotr Bednarek Fotograficzna
Dawid Kozioł Filmowa

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym. Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z tegorocznym Regulaminem Festiwalu MMA Fundacja przekaże min. 3 stypendia o kwocie min. 2500 PLN. Ze względu na planowany udział Fundacji w ogólnokrajowych programach stypendialnych ostateczna liczba i wartość stypendiów zostanie ustalona do 15 września br. Mamy nadzieję, iż uda się, tak jak w roku 2014 przyznać większa liczbę stypendiów.

Stanisław Baska
Prezes Zarządu Fundacji

Podziel się informacją za pomocą: