Śladami pradziejowego Sandomierza – spacer w ramach projektu „Letnie wietrzenie Sandomierza”

opublikowano w: Aktualności | 0

Dziewczyny z grupy Retrospektor były wolontariuszami podczas wycieczki śladami pradziejowego Sandomierza. Były w uszytych przez siebie strojach dawnych: wczesnośredniowiecznym oraz z okresu wpływów rzymskich. Przespacerowaliśmy się po Sandomierzu szlakiem kultury złockiej z okresu neolitu.

Groby tej społeczności znajdują się m.in. w Rynku i tzw. Małym Rynku w Sandomierzu oraz na Wzgórzu Salve Regina. Kulminacyjnym punktem naszej wycieczki była wizyta na Wzgórzu Staromiejskim, gdzie koło kościoła św. Jakuba trwają archeologiczne badania wykopaliskowe, prowadzone przez Instytut Archeologii UMCS w Lublinie i Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

pradzieje2

Chociaż głównym obiektem zainteresowania archeologów są znajdujące się w tym miejscu ślady osady wczesnośredniowiecznej (półziemianki, jamy gospodarcze, zabytki ruchome), to odkryto także pozostałości cmentarzyska pradziejowego społeczności kultury pomorskiej z I tysiąclecia p.n.e. w postaci zniszczonych przez późniejsze osadnictwo ciałopalnych grobów podkloszowych.

Dziewczyny z grupy Retrospektor w strojach pradziejowych wzbudzały zainteresowanie turystów, przez których były chętnie fotografowane

Podziel się informacją za pomocą: