Sandomierski Szlak Jabłkowy – „Gospodarstwa winiarskie na Sandomierskim Szlaku Jabłkowym”

Projekt realizowany był w okresie od października 2011 do marca 2012 na terenie powiatu sandomierskiego. Skierowany był do winoogrodników, winiarzy, oraz innych osób związanych zawodowo z uprawą winorośli i produkcją wina gronowego. Zakładał powstanie nowego produktu turystycznego – „Sandomierskiego Szlaku Winiarskiego” oraz utworzenie „Sekcji Winiarskiej” na Szlaku, zrzeszającej producentów winorośli, właścicieli gospodarstw enologicznych lub enoturystycznych.

W trakcie 3 spotkań plenerowych w gospodarstwach uczestników projektu opracowano m.in. pod względem estetycznym oraz merytorycznym ulotkę informacyjną stanowiącą przewodnik po gospodarstwach winiarskich na SSJ, utworzono „Sandomierski Szlak Winiarski” oraz jego logo. Konferencja podsumowująca cykl spotkań, która odbyła się 18.02.2012, rozszerzona została o zwiedzanie Winnicy Faliszowice oraz szkolenie dot. zmian w ustawie winiarskiej, które poprowadził krytyk oraz dziennikarz winiarski – Wojciech Bosak. Zintegrowani winiarze nie tylko stworzyli nowy produkt turystyczny w  regionie, który już w pierwszym roku odwiedziło kilka tysięcy turystów, lecz również stali się szansą dla rozwoju produkcji gronowej w Polsce.

Podziel się informacją za pomocą: