ROZMAWIAMY O PODKARPACKICH INICJATYWACH LOKALNYCH

opublikowano w: Aktualności | 0

W dniu 19 kwietnia w Bibliotece Międzyuczelnianej w Stalowej Woli odbyła się konferencja prasowa poświęcona realizacji projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017”. Organizatorami konferencji byli partnerzy projektu: Fundacja Fundusz Lokalny SMK,  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”.

Podczas spotkania przedstawiono założenia projektu oraz zasady przyznawania dotacji na realizację lokalnych inicjatyw społecznych, omówiono temat współpracy samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi, poruszono także kwestię wsparcia finansowego z budżetu państwa dla działań podejmowanych przez sektor NGO. Uczestnikami konferencji byli: Rafał Weber – poseł na Sejm RP, Janusz Zarzeczny – starosta stalowowolski, Robert Bednarz – starosta niżański, Stanisław Baska – prezes Fundacji Fundusz Lokalny SMK, Grzegorz Węglarz – prezes LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Dorota Madej – wiceprezes LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja”.

opracował: Damian Zakrzewski

Podziel się informacją za pomocą: