Równać Szanse logo

 

Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości. Ma bowiem takie samo prawo, jak jego rówieśnik z dużej aglomeracji, by spróbować odnieść sukces na miarę własnych możliwości oraz by jak najlepiej wykorzystać szanse, które przyniesie mu życie.

 

 

Fundacja SMK jest partnerem lokalnym Regionalnego Konkursu Grantowego Równać Szanse na 4 województwa: świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie oraz lubelskie.
Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami, animatorami jak i pozostałymi członkami zespołu.

ZGŁOŚ SIE DO NAS JEŚLI MASZ WĄTPLIWOŚCI FORMALNE, MERYTORYCZNE LUB BRAKUJE CI POMYSŁU NA PROJEKT, POMOŻEMY, DORADZIMY!

DOROTA STRONKOWSKA - doradca na teren woj. lubelskiego

Dorota  - od 10 lat związana z trzecim sektorem, koordynowała programy grantowe wspierające rozwój społeczności lokalnych w Polsce, pomagała przy tworzeniu partnerstw lokalnych, współpracowała przy wdrażaniu międzynarodowego programu dla funduszy lokalnych. W Akademii Rozwoju Filantropii pracowała jako koordynator programów Lokalne Partnerstwa PAFW i Wolontariat Rodzinny, współkoordynowała program Działaj Lokalnie. Współpracowała przy tworzeniu i testowaniu modelu regrantingu dla samorządów. Przez dwa lata związana z Fundacją Habitat for Humanity Poland, gdzie zajmowała się współpracą międzysektorową w zakresie mieszkalnictwa. Członkini komisji oceniających wnioski w ramach programów FIO i Równać Szanse. Od początku kibicuje Fundacji Fundusz Lokalny SMK, od 2018 także jako stała współpracowniczka, między innymi przy organizacji konferencji lubelskiej programu "Równać Szanse" w 2018 roku.

Kontakt:
e-mail:  rownacszanselublin@gmail.com
tel.: 602 780 301

ANIMATORZY - na teren woj. lubelskiego

MIROSŁAW TŁOMAK - doradca na teren woj.  małopolskiego

Mirek  w działaniach z NGO od 2010 r. Współpracę z Fundacją rozpocząłem w 2018 r. Absolwent KUL. Ukończone studia podyplomowe „Menedżer Sportu i Turystyki”, „Menedżer Ekonomii Społecznej”. Na co dzień pracuję jako księgowy oraz pomagam przy zakładaniu działalności gospodarczej.
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Tomickiej, członek Grupy Koordynującej Małopolskiej Sieci NGO.
Pomysłodawca imprez lokalnych: rajdów kajakowo-rowerowych, sprzątania rzek, marszy Nordic Walking, paszportu Ekomuzealnika Doliny Karpia.
Przez udział w licznych szkoleniach i warsztatach ciągle podnoszę swoje kwalifikacje i przekazuję zdobyta wiedzę innym członkom Stowarzyszeń.

Kontakt:
e-mail: micash@poczta.onet.pl
tel.: 602 104 071

ANIMATORZY - na teren woj.  małopolskiego

JACEK PIWOWARSKI - doradca na teren woj. świętokrzyskiego

Jacek współpracę z Fundacja rozpoczął już 2013 r. będąc członkiem zespołu inicjującego Festiwal Miasto Młodych Artystów. W kolejnych latach Jacek systematycznie wspomagał aktywność Fundacji uczestnicząc w wielu jej akcjach i działaniach jak np. animator młodzieżowej aktywności, współpartner w kampanii „Jeden może dużo”,  pomysłodawca materiałów promocyjnych. Prywatnie Jacek jest „sołtys z blogiem” sołectwa Wiązownica-Kolonia, radnym Rady Miejskiej w Staszowie i prezesem Stowarzyszenia „Dolina Kacanki”. Absolwent Programu Liderzy PAFW, interesuje się nowymi technologiami pomagając  jako Mobilny Doradca ICT. Na co dzień robi to co lubi - spotyka się z ludźmi, wspiera i inicjuje lokalne działania.

Kontakt:
e-mail: jacekpiwowarski@onet.pl
tel.: 516 788 118

ANIMATORZY - na teren woj. świętokrzyskiego

EDYTA SALNIKOW - doradca na teren woj. podkarpackiego

Edyta - animator w działaniu. Człowiek wielu projektów i wielu organizacji. Psycholog, badacz i działacz społeczny. Praktyk z zakresu animacji środowiska lokalnego, pisania i realizacji projektów mających na celu aktywizację lokalnych społeczności, ewaluator działań społecznych i obywatelskich. Projekty jakie współtworzy to m.in.: Podkarpackie Inicjatywy Lokalne, Program „Działaj Lokalnie”, Fundacja Przestrzeń Lokalna i Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy.  Z Fundacją SMK współpracuje od 2012 r., w ramach Programu „Równać Szanse” od 2017 r. Od 2020 współ-koordynuje Regionalny Konkurs Grantowy Regionu Południowo-Wschodniego oraz bezpośrednio wykonuje funkcję doradcy wojewódzkiego i animatora inicjatyw młodzieżowych.

Kontakt:
e-mail: edyta.salnikow@gmail.com
tel.: 667 048 313

ANIMATORZY - na teren woj. podkarpackiego

  • Justyna Jacek: powiat rzeszowski, strzyżowski, brzozowski, krośnieński, justynajacekk@gmail.com, tel: 668 948 983,
  • Elwira Karbarz: powiat niżański, stalowowolski, tarnobrzeski, el.tom.karbarz@gmail.com,
  • Lucyna Sobańska: powiat bieszczadzki, leski i sanocki, l.sobanska@fundacja.bieszczady.pl, tel: 881 537 554,
  • Damian Zakrzewski: powiat niżański, stalowowolski, leżajski, przeworski, zakrzewskidamian@gmail.com, tel: 790 688 622,
  • Edyta Salnikow: wszystkie pozostałe powiaty, edyta.salnikow@gmail.com, tel: 667 048 313.

O Programie „Równać Szanse”

Programem „Równać Szanse” objęliśmy młodych ludzi w wieku 13-19 lat z miejscowości, w których mieszka nie więcej niż 20 tys. osób. Chcemy, by na tym terenie za sprawą ciekawych projektów, młodzi mogli sprawdzić, w czym mają szansę być skuteczni i doceniani przez innych. Tu gdzie mieszkają lub tam gdzie się kiedyś być może przeprowadzą – wszędzie, gdziekolwiek będą chcieli żyć. Tylko w ten sposób mogą stać się ludźmi samodzielnymi i niezależnymi, którzy całkowicie świadomie wyznaczają sobie przemyślane cele. Najpierw te dotyczące edukacji, a później – dorosłości.

Istotą programu „Równać Szanse” są lokalne projekty, które dla młodych ludzi mają być ciekawym wyzwaniem i szansą współpracy z innymi, by razem osiągnąć wspólny cel, ucząc się po drodze, jak radzić sobie z zupełnie nową rolą i jak wykorzystywać zupełnie nowe kontakty, które nawiązują. Wszechstronne umiejętności społeczne to bowiem cecha człowieka kompetentnego, budzącego zaufanie, pomocnego innym i zaradnego w jak najbardziej pozytywnym sensie.

Chcemy pokazywać młodym ludziom, że umiejętności zdobyte w trakcie realizacji konkretnego projektu przydają się na całe życie niezależnie od tego, co robimy i z kim planujemy wspólne działania. To zysk w czystej postaci, który można sprowadzić do zrozumiałych dla wszystkich umiejętności człowieka działającego w otaczającym go świecie.

zobacz: www.rownacszanse.pl

DOMINIKA SZAL - promocja

Dominika współpracę z Programem Równać Szansę rozpoczęła od 2016 roku i trwa do dziś. A z Fundacją SMK przygodę rozpoczęła wraz z II edycją Festiwalu Miasto Młodych Artystów czyli w maju 2014 r. W tym samym roku odbyła wakacyjny, trzymiesięczny staż w Fundacji jako administrator stron internetowych Fundacji, wspierała również pracę administracyjną w biurze zarządu. Aktualnie dba o stronę internetową oraz wizerunek Fundacji w Internecie oraz wspiera działania innych osób w ramach innych projektów i akcji Fundacji.

Kontakt:
e-mail: dominika.m.szal@gmail.com
tel.: 726 787 922

STANISŁAW BASKA -  prezes Zarządu Fundacji SMK

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie, absolwent International Visitor Leadership Porgram, trener, moderator warsztatów i spotkań z zakresu rozwoju gospodarczego, rynku pracy,  inicjatyw młodzieżowych i społecznych. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu planowania i zarządzania projektem, planowania strategicznego, rynku pracy, komunikacji i partycypacji społecznej, partnerstwa lokalnego, aktywizacji społeczności lokalnych i młodzieży. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe to ponad 100 opracowanych projektów i wniosków aplikacyjnych, koordynacja ponad 50 projektów finansowanych ze środków krajowych, programów Unii Europejskiej i programów amerykańskich, koordynowanie prac nad strategiami gmin, powiatów i regionów, publikacje z zakresu planowania i zarządzania projektem, komunikacji i partycypacji społecznej, podręczników dla osób bezrobotnych. Od 2001 r. prowadzi własną firmę obejmującego doradztwo i szkolenia a od 2010 r. również ośrodek szkoleniowy i noclegowy "Gościniec Koćmierzów".  W Fundacji odpowiada za koordynowanie pracy zespołu, nadzór nad programami, projektami i akcjami Fundacji, współpracę z Radą Fundacji i komisjami konkursowymi,  zarządzaniem biurem Fundacji. Bezpośrednio odpowiada za koordynowanie prac związanych z odbudową Dworu Kotowa Wola i utworzenia na jego terenie Ośrodka Dziedzictwa Lokalnego. W ramach Regionalnego Konkursu Grantowego (obszar Południowo-Wschodni) odpowiada za współpracę w ramach zespołu doradców, animatorów i ekspertów oraz organizacji wspierających Fundację  - lokalnego Partnera RKG.

Kontakt:
e-mail: stachbas@poczta.onet.pl
tel.: 607 560 016

 

INSPIRACJE - FILMY

 

Artystyczne przystanki w gminie Radoszyce

Emocje po konferencji w Rzeszowie - przedstawia grupa z Gorzyc "Na Skrzyżowaniu Marzeń"

Relacja z konferencji Programu Równać Szanse 2017 - wykonanie grypy "Na Skrzyżowaniu Marzeń" z Gorzyc

Wywiad z koordynatorką projektu z 2016 roku p. Zofią Sudoł - Prezes Stowarzyszenia Poręba w Nowej Dębie

Relacja z konferencji Programu Równać Szanse - Rzeszów 2017

Wywiad z koordynatorem programu Równać Szanse p. Arturem Łęgą

Wywiady z uczestnikami projektów Równać Szanse 2017 - co zrobili, czy było warto? Popatrzcie, posłuchajcie 

Teledysk powstały podczas reailzacji projektu w ramach Równać Szanse - Jesioł

Projekt z Koprzywnicy 2016 - taniec ognia

REGIONALNY PARTNER

Regionalnym Partnerem programu jest Fundacja Fundusz Lokalny SMK. Współpraca z PFDiM dotyczy województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i lubelskiego. Rola Fundacji, poza zainteresowaniem konkursem jak największej grupy młodzieży i ich liderów jest przede wszystkim pomoc w przygotowaniu aplikacji konkursowej. Realizujemy to poprzez pomoc doradczą i informacyjną udzielaną telefonicznie ale również możemy zorganizować spotkania informacyjne, szkolenia z projektów młodzieżowych oraz doradztwo bezpośrednio w Państwa społeczności czy instytucji.

Fundacja Fundusz Lokalny SMK LOGO

REALIZATOR 

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży jest realizatorem programu Równać Szanse.

Więcej o Fundacji: http://www.pcyf.org.pl

FUNDATOR

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności została utworzona w USA przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości (PAFP). W 2000 roku Fundacja otworzyła Przedstawicielstwo w Polsce i rozpoczęła działalność programową i jest fundatorem Regionalnego Konkursu Grantowego Równać Szanse.

Szczegółowe informacje o działalności programowej Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności dostępne są na stronie: www.pafw.pl