Relacja z projektów Działaj Lokalnie VII – 2012

opublikowano w: Aktualności | 0

1. Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju i Promocji Wsi Jadachy – „Dla dobra nas wszystkich”

Wspólne wybudowanie i zagospodarowanie boiska do piłki plażowej, które jest miejscem spotkań i integracji mieszkańców przy okazji turniejów. Młodzież w sposób atrakcyjny wykorzystuje swój wolny czas w okresie letnim, a mieszkańcy poprawiają swoja kondycję psychofizyczną, umacniają więzi sąsiedzkie oraz nieustannie wykazują chęć dalszego działania! W spotkaniach uczestniczyło ponad 400 osób. …

Więcej: Relacja z I Turnieju Plażowej Piłki Siatkowej 

2. Sebastian JESIOŁ Jesiołowski – „Nasze małe, aktywne miasteczko”

Efekt pracy to dwa teledyski przedstawiające pasje, hobby i sport społeczności Nowej Dęby. Możliwość pokazania się przed kamerami sprawiła, iż uczestnicy dzięki otwartości i pozytywnemu podejściu do życia, chętnie uśmiechali się do obiektywów. W realizacji clipów udział wzięło kilkanaście grup młodzieżowych.
Więcej: Lokalny patriota

3. Rada Sołecka Sołectwa Chłopska Wola – „Turniej sołecki”

Integracja mieszkańców sąsiadujących ze sobą miejscowości, podtrzymywanie więzi lokalnych społeczności, promocja wspólnego, aktywnego spędzania wolnego czasu, czyli „Turniej sołecki” w Chłopskiej Woli, podczas którego w różnych konkurencjach rywalizowały ze sobą drużyny poszczególnych sołectw z terenu Gminy Pysznica.  Piknik zgromadził w ciągu dwóch dni ponad 800 osób.
Więcej: Turniej sołecki – fotoreportaż

4. Grupa nieformalna SMALISZOWIE – „Pikniki rodzinne z tradycja i historią”

Wzmocnienie poczucia wspólnoty, powrót do dawnej roli szkoły jako miejsca będącego centrum wydarzeń społeczno-kulturalnych oraz ogromna dawka pysznej wiedzy o zdrowym odżywianiu opartym na tradycyjnych wiejskich produktach pokazały, jak można spędzać wolny czas na łonie natury równocześnie poznawać historię swojej okolicy. Uczestnicy zapoznali się z historią Kochan i innych śródleśnych miejscowości. Podczas pikników mieli okazję poznać tradycyjne lokalne wypieki oraz regionalną zdrową żywność. Trzy pikniki stały się dla 100 osób nie tylko okazją do zabawy ale też wzmocnienia więzi sąsiedzkich i rodzinnych.
Więcej: Piknik z tradycją i historią

5. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Gminie Pysznica – „Wszyscy jesteśmy drużyną”

Sportowa Akademia Rodzinna to wspólne zajęcia dzieci z rodzicami. W czasie turniejów piłki nożnej, tenisa ziemnego oraz tworzenia trasy rowerowej oznaczonej tabliczkami rowerowymi kilkadziesiąt rodzin aktywnie wypoczęło w swej najbliższej okolicy.  Z wyselekcjonowanych i opisanych tras stworzono elektroniczną wersję mapy turystycznej gminy Pysznica.
Więcej: Aktywni i kreatywni

6. Stowarzyszenie JEZIORANKA w Motyczu Szlacheckim – „Zobacz jak bardzo zmienił się świat, jak zmieniło się życie”

Wieczorek międzypokoleniowy mający na celu odnowę tradycji i obyczajów zgromadził kilkadziesiąt rodzin. Poprzez działanie autorzy pokazali najmłodszym mieszkańcom starodawne obrzędy i zniwelowali tym samym międzypokoleniowe bariery.
Więcej: Opis projektu

7. Stowarzyszenie Przyjaznych Edukacji HORYZONT w Zbydniowie – ”Lokalny Ogródek – miejsce nauki i wypoczynku dla mieszkańców Zbydniowa”

Zagospodarowanie nieużytków znajdujących się na placu Publicznego Gimnazjum nr 2 w Zbydniowie i stworzenie miejsca wypoczynku, relaksu i rekreacji dla uczniów, rodziców i osób starszych. We współpracy ze środowiskiem lokalnym utworzono w ogrodzie stanowiska roślin jednorocznych, bylin, ogród skalny, kącik poświęcony różnorodnym krzewom iglastym i liściastym oraz zielnik. Kącik służy całej społeczności szkolnej.
Więcej: Opis projektu

8. Grupa nieformalna MŁODZI TYTANI – „Oaza zieleni – odpoczynek i zabawa”

Oczyszczono teren za Domem Ludowym w Ślęzakach. Zburzono stara szopę, nawieziono ziemię, posadzono ozdobne drzewa i krzewy a także zasiano trawę. Zakupiono altanę z grillem, kosze na śmieci, ławki. Wykonano ozdobne elementy takie jak wiatrak, trejaż. Część terenu została wyłożona kostka brukową. Uwieńczeniem pracy była organizacja uroczystego spotkania otwierającego „Oazę zieleni”. Społeczeństwo zrobiło kolejny krok na przód do upiększenia i rozwoju kulturowego swojej małej ojczyzny. Rezultatem jest pięknie zagospodarowany teren, który jest wizytówką 450 mieszkańców sołectwa Ślęzaki.
Więcej: Opis projektu

9. Grupa nieformalna YOUNG HUNTERS – „Integracja – wspólnym dobrem, promującym atrakcyjność gminy”

Szereg imprez kulturowych oraz rozrywkowych od wystawy florografów, poprzez wieczory filmowe, konkursy karaoke organizację turnieju piłkarskiego aż po akcję informacyjną „Z nami bezpieczniej” połączoną z elementami kursu pierwszej pomocy podczas wypadków. Dzięki spotkaniom współpraca i idea solidarności wśród mieszkańców osiągnęła wyższy poziom. Łącznie w działaniach uczestniczyło 13 wolontariuszy, którzy dotarli z ofertą zajęć do ponad 300 osób.
Więcej: Opis projektu

10. Stowarzyszenie Młodzieży „KREATYWNI W DZIAŁANIU – „Lato, lato, lato czeka” – propagowanie zwyczajów letnich poprzez stworzenie warunków do rozwoju muzycznego i tanecznego dzieci i młodzieży

Upowszechnianie tradycji ludowych i współczesnych sposobów spędzania letniego, wolnego czasu poprzez stworzenie warunków do rozwoju artystycznego, muzycznego, tanecznego i wokalnego społeczności lokalnej. W zajęciach Stowarzyszenia udział bierze 18 osób.
Więcej: Podsumowanie projektu

11. Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Trześń – „Ruch to zdrowie, ale też radość spędzania wolnego czasu!”

Aktywizacja społeczna poprzez wspólne spotkania i promocje działań profilaktycznych na rzecz własnego zdrowia. Rezultatem Projektu jest powstanie miejsca sprzyjającego aktywności ruchowej, wyposażonego w niezbędny sprzęt rehabilitacyjno-rekreacyjny, a dobrem społecznym odbudowa wzajemnego zaufania, relacji. Dotychczas, z urządzeń świetlicowych skorzystało 100  osób.
Więcej: Opis projektu

12. Orkiestra Dęta w Zbydniowie – „Orkiestra Dęta dziedzictwem, które warto zachować”

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej a także wzbogacenie repertuaru Orkiestry Dętej przy OSP Zbydniów to efekty osiągnięte poprzez realizację warsztatów muzycznych dla dzieci i młodzieży z zakresu gry na instrumentach dętych. Orkiestra wzbogaciła się o kilka młodych osób. 
Więcej: Opis projektu

13. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej Turbi POMOCNA DŁOŃ – „Festiwal Piosenki wojskowej i Patriotycznej”

Warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży, organizacja chóru, a także przeprowadzenie tytułowego festiwalu pieśni patriotycznej było wydarzeniem lokalnym, który zgromadził ponad 500 osób.
Więcej: Fotoreportaż

WIĘCEJ ZDJĘĆ Z REALIZACJI INICJATYW DZIAŁAJ LOKALNIE VII 2012 – ZAPRASZAMY

Podziel się informacją za pomocą: