PUNKTY PORAD PRAWNYCH (PPP)

opublikowano w: Aktualności | 0

Punkty Porad Prawnych (PPP) działające w 2012 r. w ramach projektu „Akademia Demokracji Lokalnej” wskazały na potrzebę funkcjonowania niezależnych i dostępnych porad prawnych dla organizacji pozarządowych. Zgłaszane wnioski o poradę, zakres tematyczny poruszanych zagadnień oraz możliwość konsultacji bezpośrednio z prawnikami stały się ważnym elementem zrealizowanego projektu. Dlatego PPP nadal będą dostępne dla liderów organizacji społecznych. Jednak ze względu na zakończone dofinansowanie z programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz ocenę ewaluacyjną korzystanie z PPP w 2013 r. zostanie uregulowane następującymi zasadami:

 1. Opinię prawną będzie można uzyskać pod warunkiem mailowego zgłoszenia potrzeby na formularzu Wniosku o opinię (zał. 1). Zgłoszenie należy wysłać na adres: stachbas@poczta.onet.pl lub na adres:kukielka.krzysztof@gmail.com.
 2. Zatwierdzone wnioski będą przekazane prawnikom współpracującym z Fundacją i w zależności od charakteru zagadnienia dalsza komunikacja odbywać się będzie bezpośrednio między prawnikiem a organizacją zgłaszającą wniosek o opinię.
 3. O opinię może się zwrócić jedynie organizacja społeczna z terenu powiatu tarnobrzeskiego, stalowowolskiego i sandomierskiego (siedziba organizacji).
 4. Wprowadza się odpłatność za opinie prawne w ramach prowadzonej przez Fundację odpłatnej działalności statutowej, przy czym:
  1. opinie prawne zgłaszane przez nowoutworzone organizacje społeczne (data wpisu do KRS w roku 2012 lub w 2013) oraz organizacje zarejestrowane (mających siedzibę) na terenie gmin współfinansujących działania Fundacji w 2012 r. – bezpłatnie, przy czym liczba opinii nie może być więniż 3 w ciągu roku;
  2. opinie zgłaszanie przez organizacje społeczne, których przychód za 2012 r. nie przekroczył kwoty 10.000 złotych – koszt opinii 50 PLN;
  3. pozostałe organizacje społeczne – koszt opinii min. 100 PLN, a w sprawach złożonych, mających charakter indywidualny, wymagający dodatkowych działań, koszt ustalany będzie indywidualnie.
 5. Instytucje korzystające z porad prawnych wyrażają akceptację do zamieszczania materiałów będące efektem opinii na prowadzonych portalach informacyjnych Fundacji jak i w publikacjach, których realizatorem jest Fundacja, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o dostępie do informacji publicznej jak i ustawy o ochronie danych osobowych.

Wprowadzone zmiany maja za cel świadczenie porad prawnych dla środowisk, które maja szczególnie utrudniony dostęp do opinii prawnych, np. organizacje nowopowstałe, gdzie występuje znacznie więcej potrzeb w początkowych fazach rozwijania aktywności oraz dla organizacji o małym budżecie. Jednocześnie w sytuacji uzyskania dodatkowych środków finansowych pochodzących z programów zewnętrznych i objęcia dotacjami poradnictwa prawnego Fundacja, zgodnie z warunkami dotacji, świadczyć będzie bezpłatne usługi poradnictwa prawnego.

Stanisław Baska

Prezes Zarządu Fundacji

Podziel się informacją za pomocą: