Premier Piotr Gliński w Rzeszowie. Ogłoszenie wyników „małego FIO”

opublikowano w: Aktualności | 0

To będzie wyjątkowa uroczystość dla całego województwa podkarpackiego. W najbliższą sobotę, 1 września, o godz. 11:15 podkarpackie organizacje dowiedzą się, kto otrzyma dotacje w ramach tzw. „małego FIO”. W uroczystości weźmie udział prof. Piotr Gliński, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

Co? Ogłoszenie wyników konkursu dotacyjnego w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018 – 2019” i wręczenie symbolicznych tabliczek

Gdzie? Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Cieplińskiego 4, sala 212

Kiedy? sobota, 1 września 2018 r., godz. 11:15

„Małe FIO” to projekty regrantingowe realizowane przez lokalnych operatorów w ramach priorytetu 1 Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W województwie podkarpackim projekt nosi nazwę „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019” i jest realizowany przez 4 organizacje:

  • Fundacja Fundusz Lokalny SMK,
  • Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”,
  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”,
  • Fundacja Przestrzeń Lokalna.

Głównym celem tej wspólnej inicjatywy jest poszerzanie wiedzy i umiejętności oraz promocja aktywnych postaw społecznych i realizacji oddolnych projektów w województwie podkarpackim.
Na inicjatywy lokalne w tym projekcie przeznaczono w 2018 r. 493 400 zł, a w 2019 r. – 480 000 zł.
O granty mogły ubiegać się młode organizacje pozarządowe i grupy nieformalne – samopomocowe.

Dotacje z Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych można było uzyskać na takie projekty jak np. organizacja warsztatów dla dzieci, publikacje poświęcone tematyce regionalnej czy zakup pomocy edukacyjnych do świetlicy. Na konferencji prasowej zostanie zaprezentowana pełna lista organizacji z Podkarpacia, które otrzymały granty.

Ze względu na dużą wagę projektu dla lokalnej wspólnoty na udział w uroczystości zdecydował się premier Piotr Gliński, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego. Organizacjom, które otrzymały dotacje, Pan Premier wręczy na uroczystości pamiątkowe tabliczki i certyfikaty. Jako inicjator reformy systemu współpracy rządu i organizacji pozarządowych przedstawi także projekty dalszych zmian i nowych programów dla organizacji pozarządowych, które ruszą w najbliższych tygodniach:

  • Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich,
  • Korpus Solidarności,
  • Rządowy Program Wsparcia Organizacji Harcerskich i Skautowych.

W uroczystości weźmie udział również Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, operatora Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Opowie on o zmianach, które zaszły w tegorocznej edycji FIO i o tym, jak wpłynęły one na przebieg programu i jakie efekty przyniosły jego beneficjentom.

Kontakt dla mediów:

Jan Zujewicz

kierownik Biura Komunikacji i Promocji

+48 601 901 214  |  media@niw.gov.pl


O FIO

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) to rządowy program dotacyjny dla organizacji sektora pozarządowego. W ramach programu FIO dofinansowywane są projekty wpisujące się w cel główny programu, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich funkcjonuje od 2005 r. 27 listopada 2013 r. przyjęty został Program FIO na lata 2014-2020. Jest on podstawą do corocznej organizacji konkursu.

O NIW

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego to agencja wykonawcza odpowiedzialna za wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Powstała w październiku 2017 r. z inicjatywy wicepremiera Piotra Glińskiego, przewodniczącego Komitetu
ds. Pożytku Publicznego. NIW-CRSO prowadzi działania na rzecz rozwoju postaw obywatelskich i patriotycznych. Jednym z flagowych programów jest Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – program dotacyjny na oddolne inicjatywy dla organizacji pozarządowych.

Podziel się informacją za pomocą: