OBOWIĄZKI WÓJTA GMINY

opublikowano w: ORZECZNICTWO | 0

Jakie sankcje grożą wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) za niewykonanie uchwały rady gminy? Ustawa o samorządzie gminnym nie przewiduje żadnych bezpośrednich konsekwencji w sytuacji, w której wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie wykonuje uchwał rady. Uzasadnienie Obowiązek wykonywania uchwał rady gminy jest … Czytaj więcej

II SA/OL 737/08

opublikowano w: ORZECZNICTWO | 0

Radny nie jest “listonoszem” II SA/Ol 737/08 – Wyrok WSA w Olsztynie Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie dotyczy zobowiązania radnego w statucie do doręczania wniosków radzie gminy. Sąd rozważał m. in. kwestie: „…według art. 23 ustawy, radny wprawdzie utrzymuje … Czytaj więcej

III SA/WR 119/08

opublikowano w: ORZECZNICTWO | 0

“Radni wiedzą co mają robić” – model mandatu radnego nie zawiera regulacji o charakterze wykonawczym III SA/Wr 119/08 – Wyrok WSA we Wrocławiu Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu dotyczy modelu radnego w polskim prawie. Sąd rozważał m. in. kwestie: … Czytaj więcej

II GSK 224/10

opublikowano w: ORZECZNICTWO | 0

Czy Rada Gminy może dokonywać zmiany w budżecie gminy? II GSK 224/10 – Naczelny Sąd Administracyjny Poniżej prawomocne orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazujące na warunki jakie muszą być spełnione, aby Rada Gminy mogła „samodzielnie” dokonywać zmian w budżecie gminy w … Czytaj więcej

II OSK 1507/10

opublikowano w: ORZECZNICTWO | 0

Wokół umocowania wiceprzewodniczącego rady powiatu do wykonywania funkcji przewodniczącego II OSK 1507/10 – Wyrok NSA Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczy powzięcia uchwały o odwołaniu przewodniczącego rady gminy i ważności tej uchwały, jeśli została podjęta na nadzwyczajnej sesji rady, … Czytaj więcej

II SA 1741/00

opublikowano w: ORZECZNICTWO | 0

Niedopuszczalne rozszerzenie porządku obrad sesji nadzwyczajnej II SA 1741/00 – Wyrok NSA Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczy rezerwy budżetowej w budżecie gminy. Nie jest dopuszczalne rozszerzenie porządku obrad sesji nadzwyczajnej, o sprawy nie będące przedmiotem wniosku o zwołanie takiej sesji, … Czytaj więcej

V SA/WA 763/09

opublikowano w: ORZECZNICTWO | 0

Sprawy budżetowe – oddalenie skargi Rady Gminy na uchwałę RIO V SA/Wa 763/09 – Wyrok WSA w Warszawie Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczy uchwały RIO w W. w stosunku do której Rada Gminy w P. wniosła skargę. Sąd … Czytaj więcej

Partycypacja w Barlinku

opublikowano w: ORZECZNICTWO | 0

Partycypacja w Barlinku Gmina Barlinek, w ramach realizacji projektu „Decydujmy razem”, postawiła na przedsiębiorczość. Powołany został Zespół Partycypacyjny, który opracował Program Rozwoju i Wspierania Przedsiębiorczości w Gminie Barlinek na lata 2012-2020. Przygotowując dokument zwrócono szczególną uwagę na kwestie bezrobocia i … Czytaj więcej

I SA/OP 445/09

opublikowano w: ORZECZNICTWO | 0

Stwierdzanie nieważności uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta. I SA/Op 445/09 – Wyrok WSA w Opolu Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu dotyczy zmian w budżecie miasta, a zaskarżona decyzja Regionalnej Izby Obrachunkowej została uchylona i zabroniono jej wykonywania. … Czytaj więcej

II SA/GO 263/10

opublikowano w: ORZECZNICTWO | 0

Budżet gminy – organ stanowiący nie jest uprawniony do wprowadzania z własnej inicjatywy zmian nie objętych projektem II SA/Go 263/10 – Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim. Sąd rozważał m. in. kwestie: „…Prokurator Rejonowy … Czytaj więcej

II GSK 224/10 – WYROK NSA

opublikowano w: ORZECZNICTWO | 0

Zmiany w budżecie gminy – reprezentacja przed sądem administracyjnym, uprawnienia Rady Gminy w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych i ustawy o samorządzie gminnym. Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie: II GSK 224/10 – Wyrok NSA Sąd rozważał m. … Czytaj więcej