1. „Budżet gminy bez tajemnic”. Wydawcą jest Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. Publikacja przybliża problematykę partycypacji obywatelskiej w tworzeniu budżetu oraz monitorowania procedur budżetowych w jednostkach samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego. Zawiera analizę uwarunkowań prawnych, politycznych i finansowych uczestnictwa obywateli w procesach tworzenia budżetów gmin,  opis metod partycypacji w procesach tego typu oraz przykłady dobrych praktyk wzmacniających przejrzystość funkcjonowania władzy lokalnej. Publikacja do pobrania ze strony Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich.

2. „Komunikacja i partycypacja społeczna”. W publikacji tej autorzy próbują nakłonić czytelnika do zastanowienia się nad istotą komunikacji i partycypacji społecznej. Zdaniem autorów komunikacja i partycypacja społeczna jest filozofią postępowania, która poprzez różne formy (narzędzia i techniki) urzeczywistnia idee samorządności. Autorzy poprzez prezentowane przykłady oraz artykuły wskazują innym możliwość zastosowania sprawdzonych w polskich gminach rozwiązań, które przybliżają do społeczeństwa samorządowego i obywatelskiego.

3. „Między liderem a zmianą” to przewodnik dla samorządów, organizacji i liderów lokalnych zmian społecznych na obszarach wiejskich, wydany przez MPiPS.

4. “Rozwój lokalny kierowany przez społeczność”.

5. “Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej”.

6. Poradnik Obywatelski nr 2