PRAWO DO INFORMACJI CZY PRAWO DO PRYWATNOŚCI?

opublikowano w: ORZECZNICTWO | 0

Jedną z kwestii stale budzących kontrowersje w kontekście udostępniania obywatelom informacji publicznych jest zakres treści, jakie podlegają ujawnianiu – wciąż pojawiają się wątpliwości dotyczące kolizji prawa do prywatności i prawa do informacji. Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie zawiera … Czytaj więcej

OBOWIĄZKI WÓJTA

opublikowano w: ORZECZNICTWO | 0

Jakie sankcje grożą wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) za niewykonanie uchwały rady gminy? Ustawa o samorządzie gminnym nie przewiduje żadnych bezpośrednich konsekwencji w sytuacji, w której wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie wykonuje uchwał rady. Uzasadnienie Obowiązek wykonywania uchwał rady gminy jest … Czytaj więcej

I OZ 311/11 – POSTANOWIENIE NSA

opublikowano w: ORZECZNICTWO | 0

Za nieprzekazanie w terminie Sądowi skargi sąd może zasądzić grzywnę I OZ 311/11 – Postanowienie NSA Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczy zażalenia Rady Gminy w B. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim. Sąd rozważał m. in. kwestie: „…U.N. … Czytaj więcej

V SA/WA 1043/10

opublikowano w: ORZECZNICTWO | 0

Gdy skarży się uchwałę dot. budżetową, trzeba wykazaćnaruszenie interesu prawnego V SA/Wa 1043/10 – Wyrok WSA w Warszawie Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczy skargi na uchwałę Rady Miejskiej w T. w przedmiocie zmiany w budżecie gminy. Sąd rozważał m. in. … Czytaj więcej

II GSK 276/09

opublikowano w: ORZECZNICTWO | 0

Rezerwa budżetowa i możliwość jej wykorzystania poprzez zmianę budżetu II GSK 276/09 – Wyrok NSA Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczy rezerwy budżetowej w budżecie gminy. Sąd rozważał m. in. kwestie: „…Burmistrz zakwestionował dokonanie zmian w budżecie, polegających na zmniejszeniu rezerwy … Czytaj więcej

IV SA/GL 396/08

opublikowano w: ORZECZNICTWO | 0

Przepisy statutu gminy w zakresie procedury dostępu do informacji publicznej IV SA/Gl 396/08 – Wyrok WSA w Gliwicach Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach dotyczy procedury i realizacji prawa dostępu do informacji publicznej. Sąd rozważał m. in. kwestie: „…Skarga zasługuje na … Czytaj więcej

II SAB/GD 53/11

opublikowano w: ORZECZNICTWO | 0

Albo udzielić informacji publicznej, albo wydać decyzję odmowną II SAB/Gd 53/11 – Wyrok WSA w Gdańsku Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku dotyczy realizacji prawa dostępu do informacji publicznej. Sąd rozważał m. in. kwestie: „…Zgodnie z art. 1 ust. 1 … Czytaj więcej

RADA NA BURMISTRZA W STRASBURGU

opublikowano w: ORZECZNICTWO | 0

Była radna skazana za pomówienie burmistrza wygrała w Strasburgu. –Wystąpiłam jako radna i obywatel, gdyż uważałam, że działam w interesie publicznym – komentuje słowa, za które została skazana przez polskie sądy. Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że Polska naruszyła europejską … Czytaj więcej

IV SAB/WR 36/12

opublikowano w: ORZECZNICTWO | 0

Skarga na bezczynność w zakresie udostępniania informacji publicznych. IV SAB/Wr 36/12 – WSA we Wrocławiu Pismem z 26 stycznia 2011 r. M. K. zwrócił się do urzędu miasta o udostępnienie wykazu wszystkich numerów telefonów komórkowych jakimi posługują się pracownicy magistratu. … Czytaj więcej

II SAB/WA 22/12

opublikowano w: ORZECZNICTWO | 0

Bezczynność organu gminy w zakresie udostępniania informacji publicznej II SAB/Wa 22/12 – Wyrok WSA w Warszawie Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczy realizacji prawa dostępu do informacji publicznej i bezczynności w tym zakresie. Sąd rozważał m. in. kwestie: „…o udzielenie … Czytaj więcej

II SAB/WA 232/11

opublikowano w: ORZECZNICTWO | 0

Czy Wójt Gminy może odmówić udzielenia informacji publicznej poprzez nie podejmowanie czynności urzędowych? II SAB/Wa 232/11 – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Poprzez brak działania organu wykonawczego (wójt, burmistrz, prezydent) osoba (instytucja) składająca wniosek do urzędu administracji publicznej nie może podjąć … Czytaj więcej

II GSK 276/09 – WYROK NSA

opublikowano w: ORZECZNICTWO | 0

Rozstrzygnięcia i inne czynności nadzorcze a sprawy budżetowe – modyfikowanie budżetu przez organy stanowiące JST. Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie II GSK 276/09 – Wyrok NSA Sąd rozważał m. in. kwestie: „…Burmistrz zakwestionował dokonanie zmian w budżecie, polegających na … Czytaj więcej