1. “Działaj! Przewodnik obywatela” to publikacja Centrum Komunikacji Społecznej  Urzędu m.st. Warszawy, w której możemy znaleźć wiele przydatnych informacji dotyczących społeczeństwa obywatelskiego, wolontariatu, samorządu terytorialnego, prawa, postępowania administracyjnego, czy możliwości jakie daje młodzieży Unia Europejska. Książka zawiera inspirujące przykłady, rzeczowe wyjaśnienia, liczne definicje i adresy przydatnych stron internetowych.

2. „Czego społeczności lokalne oczekują od programu Big Society?”  Publikacja The Young Foundation porusza temat społeczności lokalnych, sąsiedztw i ich znaczenia. Autorzy identyfikują cztery kluczowe problemy związane z tym zagadnieniem i próbują znaleźć na nie rozwiązanie: potrzebę wpływu ludzi na decyzje, które ich dotyczą; zbytnią ingerencje biurokracji w życie lokalne; słabą komunikację pomiędzy lokalnymi aktorami (mieszkańcami, organizacjami i władzą) oraz bariery w zaangażowaniu lokalnych społeczności w działania na ich rzecz. 

3.  „Jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządach” to wydany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej podręcznik dla samorządowców, poświęcony konsultacjom społecznym, przygotowany w ramach realizowanego przez FRDL programu “Budowa i upowszechnienie modelowego programu z zakresu społecznego nadzoru nad funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego. Monitoring legislacji w samorządach”.

4. „Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej” to kompendium wiedzy na temat partycypacji przygotowane przez Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych. Zawiera wiedzę teoretyczną, która pomaga w zrozumieniu natury oraz istotności partycypacji, ale przede wszystkim jest bogatym zbiorem wskazówek, uwag i przestróg odnoszących się do planowania, jak i realizowania działań partycypacyjnych w Polsce.

5. “Udział obywateli w tworzeniu polityk publicznych. Wybór dobrych praktyk zagranicznych.”

6. “ZOON POLITIKON 1/2010”

7. Prawo dla Obywateli -OBYWATEL A URZĄD