1. „Konsultatywa. Partycypacja społeczna w praktyce” to publikacja Fundacji Edukacji Ekonomicznej powstała w ramach projektu „Implementacja konsultatywy w Polsce”. Jak wskazuje sam tytuł dotyczy konsultatywy, będącej szczególną formą konsultacji społecznych. Zawiera podstawowe informacje dotyczące partycypacji obywatelskiej oraz jej roli w koncepcji good governance. Przedstawia szczegółowo definicję, założenia oraz proces planowania i przeprowadzania działań z użyciem mechanizmu konsultatywy.

2. „Metodologia wspierania rozwoju społecznego poprzez partycypację” – to kompendium wiedzy nt. wypracowywania gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenach wiejskich.. „Metodologia wspierania rozwoju społecznego poprzez partycypację” – to kompendium wiedzy nt. wypracowywania gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenach wiejskich.

3. “Animacja życia publicznego. Analizy i rekomendacje”.”Animacja życia publicznego. Analizy i rekomendacje”.

4. “Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych”.”Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych”.

5. “Suwak – innowacyjna metoda kontarktowania usług społecznych na rzecz dzieci i młodzieży. Raport z badań POGŁĘBIONA ANALIZA PROBLEMU”.”Suwak – innowacyjna metoda kontarktowania usług społecznych na rzecz dzieci i młodzieży. Raport z badań POGŁĘBIONA ANALIZA PROBLEMU”.

6. “Finanse w NGO. Zarządzanie finansowe w organizacjach pozarządowych”.”Finanse w NGO. Zarządzanie finansowe w organizacjach pozarządowych”.

7. “Public relations w NGO. Budowanie wizerunku organizacji pozarządowych”.”Public relations w NGO. Budowanie wizerunku organizacji pozarządowych”.

8. “Prawo w NGO. Aspekty prawne działalności organizacji pozarządowych”.”Prawo w NGO. Aspekty prawne działalności organizacji pozarządowych”.

9. “Decydujmy razem. Udział społeczności lokalnych w podejmowaniu decyzji publicznych”. “Decydujmy razem. Udział społeczności lokalnych w podejmowaniu decyzji publicznych”.

10. “W dobrym kierunku – czyli jak realizować usługi integracji społecznej”.”W dobrym kierunku – czyli jak realizować usługi integracji społecznej”.

11. “Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym. Wyniki badania ankietowego”.”Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym. Wyniki badania ankietowego”.

12. “ZOON POLITIKON 2/2012″.”ZOON POLITIKON 2/2012”.

13. “Prawo dla Obywateli – Współpraca samorządu i organizacji społecznych”