Podsumowanie Działaj Lokalnie X 2017

opublikowano w: Aktualności | 0

Działaj Lokalnie X, 2017 oficjalnie zakończone. Spotkanie podsumowujące Programu odbyło się 2 marca 2018 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zaleszanach gdzie gościliśmy przedstawicieli gmin oraz realizatorów inicjatyw.

Zaczęliśmy od liczb czyli ile wydaliśmy pieniędzy, ilu wolontariuszy wzięło udział w inicjatywach lub na przykład jaka forma i kanały promocji projektów dominowały w 2017 r.– prezentacja w załączniku.

Kolejnym punktem spotkania było wręczenie pamiątkowych dyplomów za zrealizowanie inicjatyw, podziękowanie liderom którzy podjęli się koordynacji projektów. Nie zabrakło podziękowań osobom szczególnie zaangażowanym aby Program Działaj Lokalnie działał. Ogłosiliśmy również wyniki konkursu Lokalne Inicjatywy 2017. A na koniec wykorzystaliśmy szansę wspólnego spotkania do przeszkolenia. W tym roku tematem było: „Optymalne formy współpracy JST/NGO przy realizacji programu DL” oraz „Wymogi ochrony danych osobowych w organizacji pozarządowej” jakie wynikać będą z rozporządzenia RODO.

Program „Działaj Lokalnie X 2017” to:

  • 13 inicjatyw z 5 gmin (Baranów Sandomierski, Zaleszany, Pysznica, Radomyśl nad Sanem oraz Nowa Dęba);
  • Łączna wartość projektów wyniosła ponad 134 tys. PLN;
  • 261 zaangażowanych wolontariuszy w sposób stały lub jednorazowy;
  • 241 osoby zaangażowane od strony organizacyjnej;
  • 2639 odbiorców realizowanych inicjatyw.

Realizacja inicjatyw odbyła się z partnerami: sołtysi, samorządy lokalne, ośrodki kultury i sportu, OSP, lokalne media czy szkoły. Projekty zostały zrealizowane w kategoriach od integracji społecznej, kulturę, wolontariat, poprzez bezpieczeństwo, zdrowie i taniec. Projekty Działaj Lokalnie nie znają ograniczeń wiekowych. W działania zaangażowani są najmłodsi mieszkańcy miejscowości jak i seniorzy a często najmłodsi i seniorzy razem.

Program Działaj Lokalnie to nie tylko realizowane projekty. Jako ODL czyli Ośrodek Działaj Lokalnie tworzymy przestrzeń do dobrego działania i koordynowania poprzez organizację szkoleń dla liderów, spotkań lokalnych jak i wyjazdowych np. w formie wizyt studyjnych lub informowania, motywowania czy pomaganiu w uczestnictwie w  innych programach i wydarzeniach. W tym roku lokalni liderzy mieli okazję poznać się bardziej, wymienić doświadczenia podczas dwóch spotkań. Pierwsze to otwarcie Programu które obyło się w terenie w Pieprzówkach natomiast na drugie spotkanie zaprosiliśmy liderów do Kazimierza Dolnego. Dla odważnych formą transportu do Kazimierza była fundacyjna łódka pychówka SMyK.

Kolejną formą wsparcia i motywacji do działań był pilotażowy „Dziennik Aktywności”. Koordynatorzy mieli możliwość zdobywania punktów w 3 kategoriach tzw.: „Świetna Promocja”, „Rzetelny Realizator”, „Aktywna Organizacja”. Dodatkową kategorią była kategoria „Superlaureat”. Każda z kategorii miała przypisane konkretne zadania za które można było zdobyć punkty. Organizacja z najwyższa liczbą punktów została laureatem w danej kategorii. Poniżej lista zwycięzców poszczególnych kategorii:

  1. „Świetna Promocja”: Ochotnicza Straż Pożarna w Suchorzowie (nagroda: czek o wartości 500,00 zł)
  2. „Rzetelny Realizator”: Stowarzyszenie „W Dolinie Sanu – Sudolanie” (nagroda: czek o wartości 500,00 zł)
  3. „Aktywna Organizacja”: Ochotnicza Straż Pożarna w Zbydniowie oraz Grupa Nieformalna: Działamy Zawsze Razem (nagroda: czek o wartości 250,00 zł)
  4. „Superlaureat”: Grupa Nieformalna: Działamy Zawsze Razem (nagroda: projektor multimedialny o wartości 1500 PLN)

Realizatorzy 13 inicjatyw zostali obdarowani pamiątkowymi dyplomami, a osoby które zasłużyły się dla Programu Działaj Lokalnie X, 2017 otrzymały podziękowania. Pierwsze podziękowanie za budowanie warunków dla inicjatyw ODL w gminie Pysznica dla p. Beaty Biały oraz p. Eweliny Gul w powiecie stalowowolskim. Podziękowanie trafiło również do p. Krzysztofa Pitry tytułem „Ambasador Aktywności” za objęcie patronatem inicjatywy „Mali Strażacy” – laureata warszawskiej edycji „Giving Circle 2017”. Dodatkowo doceniliśmy współpracę z gminą Zaleszany, która otrzymała podziękowanie za budowanie klimatu dla rozwoju inicjatyw obywatelskich.

Kolejną częścią spotkania była prezentacja p. Sebastiana Nabrzeskiego, który przedstawił zasady działania regrantingu na przykładzie gminy Zaleszany. Dobrym podsumowaniem prezentacji mogło by być stwierdzenie, że: 10 000 zł przekazanych przez gminę Zaleszany zamieniło się w 4 projekty o łącznej wartości ponad 55 tyś. zł. Więcej o zasadach regrantingu na podstawie prezentacji – w załączniku. Kolejnym tematem było RODO czyli nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych. Po tak dużej dawce informacji spotkanie dobiegło końca.

Wrażeniami i postrzeżeniami mogliśmy się podzielić podczas poczęstunku przygotowanego przez państwa Smaliszów – dziękujemy bardzo za smaczne przekąski, ciasta i to że możemy na Państwa zawsze liczyć. Uwaga – poczęstunek serwowaliśmy w biurze Fundacji, które dzięki projektowi współpracy Fundacji z Gminą Zaleszany mieści się w odnowionym budynku OPS Zaleszany.

Dziękujemy pięknie wszystkim przybyłym na spotkanie. Dziękujemy Ośrodkowi Pomocy Społecznej za użyczenie Sali na spotkanie.

Gratulujemy zrealizowanych inicjatyw i życzymy kolejnych sukcesów lokalnych tak, żeby było o nich słychać globalnie.

zespół ODL
Fundacji Fundusz Lokalny SMK

Prezentacja – Podsumowanie Działaj Lokalnie

 

Podziel się informacją za pomocą: