Podkarpackie Inicjatywy Lokalne „małe” FIO ruszył nabór na Podkarpaciu!

opublikowano w: Aktualności | 0

Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres: wnioski2019@podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl
Wypełnienie wniosku jest możliwe tylko przy wykorzystaniu aktywnego pliku „PDF”, który dostępny jest na stronie internetowej Projektu pod adresem: www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl w zakładce „Dokumenty projektowe”.
Plik wniosku wypełnionego w formacie programu PDF powinien nosić nazwę będącą tytułem inicjatywy przedstawionej do dofinansowania.

UWAGA! Wnioski w innym formacie (np. jpeg, skany oryginalnego wniosku, zdjęcia) nie będą rozpatrywane.

Wnioski należy wysyłać w terminie od 1 lutego do 28 lutego 2019 roku do godziny 16:00.
Zasady przyznawania dotacji znajdują się w Regulaminie Projektu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019 na rok 2019.

Zachęcamy do zapoznania się z listą najczęściej popełnianych błędów formalnych.

Więcej informacji na temat samego projektu oraz zasad uzyskać można na wskazanej stronie internetowej projektu oraz osobiście lub telefonicznie u operatorów projektu wg następującego podziału – organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i grupy samopomocowe z powiatów:

 • stalowowolskiego, tarnobrzeskiego, mieleckiego, kolbuszowskiego i ropczycko-sędziszowskiego mogą uzyskać więcej informacji w Fundacji Fundusz Lokalny SMK,
  koordynator: Sebastian Nabrzeski;
  tel.: 663 122 098;
  e-mail: snabrzeski@gmail.com
 • niżańskiego, leżajskiego, przeworskiego, lubaczowskiego, jarosławskiego, łańcuckiego mogą uzyskać więcej informacji w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”,
  koordynator: Damian Zakrzewski;
  tel.: 790 688 622;
  e-mail: nisko.fio@gmail.com
 • dębickiego, strzyżowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, brzozowskiego mogą uzyskać więcej informacji w Lokalnej Grupie Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”,
  koordynator: Justyna Jacek;
  tel.: 668 948 983;
  e-mail: justynajacekk@gmail.com
 • rzeszowskiego, przemyskiego, sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego mogą uzyskać więcej informacji w Fundacji Przestrzeń Lokalna,
  koordynator: Edyta Salnikow;
  tel.: 667 048 313; 
  e-mail: e.salnikow@przestrzenlokalna.org.pl

Projekt Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019 współfinansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.

Dokumenty do pobrania obowiązujące w 2019 roku znajdują się na oficjalnej stronie projektu <<kliknij>>

Podziel się informacją za pomocą: