Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2020 – ogłoszenie konkursu, nabór wniosków

opublikowano w: Aktualności | 0

Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” oraz Fundacja Przestrzeń Lokalna  informuje o otwarciu naboru wniosku w ramach projektu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2020. 

Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2020 to projekt, który ma na celu wzrost wiedzy i umiejętności oraz promocję aktywnych postaw społecznych z zakresu realizacji oddolnych       i partycypacyjnych inicjatyw w woj. podkarpackim w 2020 roku.

W tym roku przewidziane zostały dwie ścieżki realizacji inicjatyw:

 • I ścieżka – „Wydarzenie” – np. realizacja pikniku rodzinnego; organizacja wystawy prac lokalnych artystów; organizację dnia seniora, dnia wolontariusza, i inne.
  Kwota dofinansowania jednej inicjatywy do 3 000 złotych.
  Ścieżka ta kierowana jest do grup nieformalnych/samopomocowych i młodych organizacji.
 • II ścieżka, skierowana tylko do młodych organizacji„Plan Rozwoju Organizacji”.
  Będzie on zawierał informacje o celach działalności młodej organizacji, proponowanych działaniach oraz sposobach ich realizacji, a także zakładanych rezultatach. Będzie nazywał misję i wizję organizacji, określał sposób monitoringu działań.
  Kwota dofinansowania jednej inicjatywy od 2 000 do 5 000 złotych.

Przez młode organizacje pozarządowe rozumiemy, takie które od momentu rejestracji prowadzą swoją działalność nie dłużej niż 30 miesięcy. Ponadto roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekroczyć 25 tys. zł.

Czas przewidziany na realizację inicjatyw: 1 czerwca 2020r.  –  31 października 2020r.

Wnioski należy składać tylko w wersji elektronicznej w terminie od 24 lutego do 23 marca 2020 roku do godziny 16:00 na adres: wnioski2020@podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl

Wniosek, Regulamin i inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronie projektu pod adresem: www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl w zakładce „Dokumenty projektowe”.

Wypełnienie wniosku jest możliwe tylko przy wykorzystaniu aktywnego pliku „EXCEL”, który dostępny jest na stronie internetowej Projektu pod adresem: www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl w zakładce „Dokumenty projektowe”. Plik wniosku wypełnionego w formacie programu EXCEL powinien nosić nazwę będącą tytułem inicjatywy przedstawionej do dofinansowania.

UWAGA! Wnioski w innym formacie (np. jpeg, skany oryginalnego wniosku, zdjęcia) nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji na temat samego projektu oraz zasad uzyskać można na wskazanej stronie internetowej projektu oraz osobiście lub telefonicznie u operatorów projektu wg następującego podziału – organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i grupy samopomocowe z powiatów:

 • stalowowolskiego, tarnobrzeskiego, mieleckiego, kolbuszowskiego i ropczycko-sędziszowskiego mogą uzyskać więcej informacji w Fundacji Fundusz Lokalny SMK,
  koordynator: Sebastian Nabrzeski;
  tel.: 663 122 098;
  e-mail:
  snabrzeski@gmail.com
 • niżańskiego, leżajskiego, przeworskiego, lubaczowskiego, jarosławskiego, łańcuckiego mogą uzyskać więcej informacji w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”,
  koordynator: Damian Zakrzewski;
  tel.: 790 688 622;
  e-mail: 
  nisko.fio@gmail.com
 • dębickiego, strzyżowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, brzozowskiego mogą uzyskać więcej informacji w Lokalnej Grupie Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”,
  koordynator: Justyna Jacek;
  tel.: 668 948 983;
  e-mail: 
  justynajacekk@gmail.com
 • rzeszowskiego, przemyskiego, sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego mogą uzyskać więcej informacji w Fundacji Przestrzeń Lokalna,
  koordynator: Edyta Salnikow;
  tel.: 667 048 313;      
  e-mail: e.salnikow@przestrzenlokalna.org.pl

Zachęcamy do zapoznania się z listą najczęściej popełnianych błędów formalnych.

Projekt Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2020 współfinansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.

Podziel się informacją za pomocą: