Poczwórna okazja do świętowania w Kole Łowieckim „Darz Bór” Zbydniów

opublikowano w: Aktualności | 0

4 listopada 2017 r. Koło Łowieckie „Darz Bór” Zbydniów (gmina Zaleszany, powiat stalowowolski, województwo podkarpackie) miało aż 4 powody do wspólnego świętowania. Pierwszym z nich było tradycyjne święto myśliwych „Hubertus”. Kolejnym powodem było poświęcenie osady myśliwskiej zwanej również Ośrodkiem Edukacji Przyrodniczej „Wrota do Puszczy Sandomierskiej”. Trzecim z kolei było poświęcenie kapliczki św. Huberta – patrona myśliwych, ostatnim zaś rozpoczęcie obchodów 65-lecia istnienia Koła Łowieckiego „Darz Bór” Zbydniów.

Uroczystości rozpoczęto tradycyjnie polowaniem w którym udział wzięło łącznie 26 myśliwych z tutejszego Koła oraz zaproszeni goście. O godzinie 14:00 odbyła się uroczysta Msza Święta celebrowana przez księży proboszczów z parafii w Zbydniowie i Turbi. Podczas uroczystości poświęcono osadę łowiecką z jej małą „infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną”, elementami edukacyjnymi, kapliczkę św. Huberta oraz tablicę w kamieniu upamiętniającą 65 lat powstania Koła Łowieckiego „Darz Bór” Zbydniów.

Miejsce, które zostało poświęcone ma swoją historię. Warto ją poznać, aby móc lepiej zrozumieć charakter i działalność Koła Łowieckiego „Darz Bór” Zbydniów.
W 2014 roku Koło rozpoczęło starania o wydzierżawienie ziemi pod budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Dzięki wsparciu wójta Gminy Zaleszany – Pana Pawła Gardego oraz przychylności lokalnych radnych: Pana Lucjana Kutyły i Józefa Dula oraz sołtysa Obojnej – Pana Waldemara Gimpla przyjęto w dzierżawę teren przylegający bezpośrednio do lasu. Kolejnym krokiem było uzyskanie wsparcia finansowego na realizację pomysłu związanego z budową Ośrodka. Pierwsze środki finansowe pozyskano w 2015 roku z dotacji udzielonej przez Fundację Fundusz Lokalny SMK w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Sołectwo Kotowa Wola wsparło inicjatywę Koła „Darz Bór’ Zbydniów poprzez przekazanie budulca w postaci drewna. Środki z dotacji, a także środki własne Koła pozwoliły wybudować początkowo wiatę, zaś dodatkowe wsparcie finansowe uzyskane w 2016 roku dało szansę rozbudowania osady do obecnego kształtu – ocieplić, wybudować murowany kominek, wykonać ogrodzenie, wieżę obserwacyjną, palenisko na ognisko wraz z ławkami, kapliczkę św. Huberta oraz wzbogacić całość o tablice edukacyjne. Oczywiście nie same pieniądze budowały osadę łowiecką. Nieocenione jest wsparcie myśliwych – członków Koła oraz sympatyków, którzy aktywnie włączyli się w prace na rzecz powstania obiektu.

Podczas zorganizowanej uroczystości, jej rangę podnieśli zaproszeni goście. Wspólnie z myśliwymi w uroczystościach udział wzięli m.in. Jerzy Sądel – Dyrektor Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, poseł Rafał Weber, starosta stalowowolski – Janusz Zarzeczny, Wójt Gminy Zaleszany – Paweł Gardy, Nadleśniczy Nadleśnictwa Rozwadów – Jacek Pomykała, Lucjan Kutyła – Przewodniczący Rady Gminy Zaleszany oraz Prezes Fundacji Fundusz Lokalny SMK – Stanisław Baska. Wszyscy zgodnie wyrazili uznanie i podziw dla wysiłku i trudu w społeczną i edukacyjną pracę Koła i jej członków.

Warto również wymienić myśliwych, którzy wiodą prym w rozwoju społecznym Koła oraz przyczynili się szczególnie do jego dynamicznego rozwoju w ostatnim okresie.  Wspomnieć należy o Jerzym Wnuku– Prezesie Koła oraz Janie Turku – Łowczym Koła, którzy organizowali prace na rzecz powstawania osady. Z kolei Robert Bąk – Sekretarz Zarządu jest tą osobą, która wyszła z pomysłem budowy osady, odpowiadała za realizację projektów edukacyjnych i pozyskiwanie środków pozabudżetowych na ten cel, a także działalność edukacyjną na rzecz środowisk dzieci i młodzieży. Wykonanie domku, bramy wejściowej, wieży obserwacyjnej oraz kapliczki św. Huberta zawdzięcza się Pawłowi Sowie – członkowi Koła, którego zdolności techniczne i stolarskie są fenomenalne.

Obecnie miejsce jest aktywnie wykorzystywane i służy nie tylko do odpoczynku i rekreacji myśliwych ale przede wszystkim korzystają z niego mieszkańcy regionu. Spełnia ono funkcję edukacji ekologicznej i przyrodniczej na rzecz środowisk dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zaleszany. Średnio rocznie Koło edukuje tu blisko 300 uczniów z pobliskich szkół. Na ten cel Koło również pozyskuje dotacje ze środków pomocowych –  w latach 2014-1017 „Darz Bór” Zbydniów zrealizowało trzy projekty edukacyjne z dotacji zewnętrznych o wartości blisko 50 tyś. zł. Nieoceniona jest praca wszystkich myśliwych z Koła. Dzięki tym ludziom obecnie można cieszyć się z przebywania w tak pięknym i przytulnym miejscu stanowiącym wrota do Puszczy Sandomierskiej niekoniecznie będąc myśliwym i członkiem tego Koła.

Podziel się informacją za pomocą: