Oferta Fundacji w zakresie wykonania dokumentacji i wdrożenia RODO w NGO

Od 25 maja br. zaczną obowiązywać nowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych. Obejmują one nie tylko nowe rygorystyczne obowiązki ale też dotyczą również organizacje pozarządowe. Fundacja Fundusz Lokalny SMK w ramach odpłatnej działalności statutowej oraz własnego programu „Prawo dla obywateli” oferuje usługę wdrożenia standardów RODO. Usługa obejmuje:

  1. wykonanie całości dokumentów w sposób dostosowany do danej organizacji, wynikający
    z ogólnego Rozporządzenia w sprawie RODO, w szczególności audyt obowiązujących
    dokumentów, inwentaryzację zasobów, opracowanie rejestru czynności (jeżeli dla organizacji jest wymagany), opracowanie wzorcowych zgód na przetwarzanie oraz powierzenie danych osobowych, ocenę ryzyka i skutków planowanych operacji przetwarzania (DPIA), dokumentację dotyczącą naruszenia ochrony danych osobowych oraz wiele innych, które są niezbędne do wdrożenia Rozporządzenia,
  2. szkolenie kadry pracowniczej/zarządu w zakresie zmian w przepisach oraz postępowania
    z dokumentacją,
  3. pomoc przy zgłoszeniu IODO do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (jeżeli dotyczy).

Szacunkowy, uśredniony koszt powyższej usługi dla średniej wielkości organizacji pozarządowej to 2.000,00 zł brutto. Ostateczny koszt będzie wynikał m.in. z faktycznych działań organizacji, ilości przetwarzanych danych oraz zatrudnionych pracowników i zostanie ustalony po wstępnej diagnozie potrzeb w zakresie wdrożenia standardów RODO

Uwaga: koszt dla organizacji, które uzyskają dotację w 2018 r. ramach Ośrodka Działaj Lokalnie FFL SMK wynosi 500,00 zł brutto.

W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt.

Podziel się informacją za pomocą: