Ochotnicze Straże Pożarne w Programie Równać Szanse

opublikowano w: Aktualności | 0

Ochotnicze Straże Pożarne to ważny podmiot animujący życie lokalnej społeczności. Jako organizacje pozarządowe mogą starać się o środki finansowe na swoją dodatkowa działalność. Jedną z takich możliwości jest Program Równać Szanse Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Obecnie trwa nabór w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse, w którym można otrzymać dofinansowanie do 8 500 zł. na minimum sześciomiesięczne projekty realizowane z młodzieżą w wieku 13-19 lat. Dofinansowane projekty będą realizowane pomiędzy 1.02.2019 r. a 31.08.2019 r.
O dotację mogą ubiegać się instytucje i organizacje z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców:
– powiatowe, miejskie i gminne biblioteki,
– miejskie i gminne domy kultury,
– organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów),
– Ochotnicze Straże Pożarne,
– nieformalne grupy dorosłych.

Uczestnicy projektu to młodzież w wieku od 13 do 19 lat (uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców).
Tylko w ostatnim roku z dotacji w tym programie skorzystało kilka jednostek OSP m.in. z Wojnicza, Janiszewic, Krasocina, Bukowca czy Brzozia. OSP wykorzystują środki na działania z młodzieżą, a Program Równać Szanse nie narzuca konkretnego tematu działań. Najłatwiej zobaczyć to na przykładach ostatnio realizowanych projektów.

Ochotnicza Straż Pożarna w Janiszewicach (woj. łódzkie) ma już na swoim koncie kilka projektów realizowanych z dotacji w Programie Równać Szanse. W tym roku młodzież stworzyła i opracowała grę planszową „Strażopoly” dotyczącą pożarnictwa i pierwszej pomocy. W poprzednich projektach młodzież pracowała m.in. nad serią nagrań edukacyjnych związanych z działalnością Straży Pożarnych.

Ochotnicza Straż Pożarna w Krasocinie (woj. świętokrzyskie) rozpoczęła właśnie projekt „Postawcie na młodzież!”, w którym tematem przewodnim jest młodzieżowa drużyna pożarnicza. Działania dotyczą organizacji manewrów i pokazów ratowniczych oraz akcji survivalowych. W ramach projektu przewidziane są także warsztaty integracyjne, warsztaty z pierwszej pomocy, treningi budowania zespołu i komunikacji.

Z kolei Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowcu realizowała w tym roku projekt „Wszystko jest możliwe”, skupiony wokół musicalu. W ramach projektu młodzież prowadziła zajęcia z dziećmi, pokazując możliwości integracji, zabawy i współpracy z lokalną społecznością. W poprzednich latach młodzież zorganizowała spektakl teatru lalek.
Tematyka realizowanych projektów może być dowolna. Jednak to, co najważniejsze w tych wszystkich działaniach, to młodzież, która poprzez wspólne działania ma możliwość sprawdzenia się w różnych sytuacjach, uczy się pracy w grupie, rozwijają swoje pasje i zainteresowania i wzmacnia swoje poczucie własnej wartości.

Wnioski w Regionalnym Konkursie Grantowym można składać do 25.10.2018 r.- do godziny 12-tej w południe. Więcej informacji w tym dokładne zasady konkursu i wzór formularza wniosku znajdują się na stronie programu www.rownacszanse.pl.

Podziel się informacją za pomocą: