Nie czekaj aż cię wyprzedzą!

opublikowano w: Aktualności | 0

Zapraszamy organizacje i liderów współpracujących z Fundacją do skorzystania z wewnętrznego konkursu na budowanie lub umacnianie partnerstw i współpracy. O dotacje w kwocie 5000,00 PLN może co prawda ubiegać się kilkanaście organizacji i liderów w Polsce ale za pośrednictwem i z animatorem z Fundacji Fundusz Lokalny SMK można również uzyskać wsparcie. Poniżej wyciąg z Regulaminu FUNDUSZU INICJATYW DLA ANIMATORÓW PARTNERSTW NA RZECZ DOBRA WSPÓLNEGO. Wnioski można składać do 4 maja

§ 1  CEL FUNDUSZU

Fundusz Inicjatyw dla Animatorów partnerstw na rzecz dobra wspólnego (Fundusz), jest jednym z elementów – Pracowni Dobra Wspólnego (PDW) – oferty dla alumnów Programu „Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności” (Program), którego organizatorem jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP), a fundatorem Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (PAFW).

Celem Funduszu jest:

doskonalenie i rozpowszechnianie metody oraz narzędzi animacji lokalnej zorientowanej na budowanie dobra wspólnego, w społecznościach, w których działają partnerstwa,
wspieranie procesu powstawania nowych Partnerstw w społecznościach, które do tej pory nie uczestniczyły w programie i wdrażania przez nie metody animacji lokalnej.
Więcej: regulamin i formularz wniosku. Prezentujemy też ostatni wniosek, który uzyskał dofinansowanie na projekt „Pod wspólna banderą”.

REGULAMIN

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

PRZYKŁADOWY WNIOSEK

Podziel się informacją za pomocą: