Nasza wieś w naszych rękach – projekt w Jadachach

opublikowano w: Aktualności | 0

Uroczyste podsumowanie projektu ” Nasza wieś w naszych rękach”

Podsumowanie projektu realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju i Promocji Wsi Jadachy ” Nasza wieś w naszych rękach” miało bardzo uroczysty charakter, bowiem odbyło się podczas Wieczornicy z  okazji Święta  Niepodległości w Zespole Szkół w Jadachach. Nie przypadkowo wybraliśmy taką okazję, bowiem nasz projekt jest swoistym przejawem lokalnego patriotyzmu.

Projekt realizowano od czerwca do listopada we współpracy ze szkołą , radą sołecką i OSP. Głównym celem była aktywizacja mieszkańców w kierunku poprawy estetyki przestrzeni publicznej Jadachów oraz upamiętnienie zmian na fotografiach i  ukazanie historii naszej małej ojczyzny w publikacji ” Jadachy wczoraj i dziś”. Projekt zakończył się pełnym sukcesem, bowiem Jadachy wyraźnie pięknieją, a publikacja cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Zmieniło się otoczenie przystanków autobusowych, wzdłuż chodników pojawiły się klony i ławeczki parkowe. W publikacji można znaleźć genezę naszej miejscowości, wspomnienia mieszkańców, krótki rys historyczny szkoły, parafii, Ludowego Zespołu Sportowego, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz naszego stowarzyszenia, które od kilkunastu lat także wpisuje się w historię tej miejscowości. W tym roku mija 25 rocznica powstania samorządu terytorialnego, więc nie mogliśmy pominąć tej ważnej rocznicy i w jednym z rozdziałów ukazujemy działalność samorządu lokalnego . Bardzo trudno ukazać na paru kartkach papieru historię tak ważnych instytucji i organizacji a także wspomnień ludzi. Mamy nadzieję, że będzie ona inspiracją i początkiem dla kolejnych szerszych publikacji o Jadachach. W realizację projektu zaangażowana była także  młodzież gimnazjalna . Uczniowie chętnie włączyli się w prace na rzecz poprawy estetyki przestrzeni publicznej Jadachów, a także w tworzenie publikacji.  Przeprowadzali wywiady, zbierali materiały źródłowe, uczestniczyli w warsztatach fotograficznych  i dziennikarskich. Podsumowania projektu dokonała prezes stowarzyszenia p. Elżbieta Głaz, która podziękowała wszystkim darczyńcom i mieszkańcom, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w  realizacji całego projektu. Podczas wieczornicy nagrodzeni zostali  mieszkańcy, którzy wzięli udział w II edycji konkursu organizowanego przez stowarzyszenie na najładniej zagospodarowany pas przestrzeni publicznej przed swoją posesją. Wszyscy uczestnicy wieczornicy otrzymali bezpłatne egzemplarze publikacji. Miło było nam gościć prezesa Fundacji Fundusz Lokalny SMK Pana Stanisława Baskę, Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba Pana Wiesława Ordona, członków Zarządu Starostwa Powiatowego Pana Jerzego Sudoła  i Panią Danutę Serafin oraz radnego Rady Powiatu Pana Marka  Ziębę, ks. proboszcza Jana Niemca, ks. proboszcza z Zaleszan Zygmunta Wandasa, radnego Rady Miejskiej w Nowej Dębie Pana Tomasza Wolana, sołtysa wsi  Pana Józefa Grdenia, prezesa OSP Pana Tadeusza Jadacha oraz byłych przedstawicieli samorządu terytorialnego. Organizatorem Wieczornicy było Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju i Promocji Wsi Jadachy oraz Zespół Szkół w Jadachach.

Projekt stowarzyszenia  „Nasza wieś w naszych rękach” zrealizowany został w ramach Programu” Działaj Lokalnie IX 2015 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, współfinansowany ze środków Ośrodka Działaj Lokalnie Fundacji Fundusz Lokalny SMK, Gminy Nowa Dęba i Starostwa Powiatowego.

E. Głaz

Podziel się informacją za pomocą: