Nabór wniosków do Programu Działaj Lokalnie VIII 2014

opublikowano w: Aktualności | 0

6 tysięcy na energię odnawialną !!!

Fundacja Fundusz Lokalny SMK zachęca do skorzystania z niezwykłej możliwości uzyskania dotacji na odnawialną i pożyteczną energię – energię społeczną.
W VIII 2014 edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Program prowadzony jest z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:

>  zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,

>  wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,

>  mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,

>  przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,

>  będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,

>  będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

W konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 miesiące).

Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń innych. Program „Działaj Lokalnie” to już ponad 6.140 zrealizowanych projektów oraz ponad 26 milionów złotych przekazanych w postaci grantów. Wszystkie dotychczas dofinansowane inicjatywy opisane są na stronie www.dzialajlokalnie.pl w zakładce pod nazwą „Baza projektów”. Część z nich to uniwersalne rozwiązania, które z powodzeniem mogą być zastosowane w każdej polskiej gminie, dlatego gorąco zachęcamy do odwiedzenia strony i zapoznania się z dobrymi praktykami Programu.

W tegorocznym konkursie zachęcamy:

– wnioskodawców „Działaj Lokalnie” do włączania się w obchody 25-lecia odzyskania wolności, dzięki historycznym wyborom z 1989 roku,

– organizacje i grupy nieformalne, które zaczynają swoją aktywność społeczną i chcą „wyzwalać społeczną energię”,

Nasza dzisiejsza aktywność wynika z zapoczątkowanych częściowo wolnymi wyborami 1989 r. Aktywność obywatelska jest zawsze gwarantem wolności i poszanowania praw demokratycznych. W imieniu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce zachęcamy do uwzględnienia wydarzeń związanych z 25 rocznicą odzyskania wolności w planowanych przez wnioskodawców projektach.

Przykładowe pomysły można znaleźć na stronie www.razem89.pl; wśród nich znajdują się m.in.: publiczna debata o wolności, solidarności społecznej czy aktywności, lekcja lub projekt edukacyjny w szkole, spotkanie z współtwórcami polskiej wolności, akcje w internecie, akcje uliczne, bieg wolności, wystawa, debata oksfordzka lub konkursy artystyczne.

Ponadto, zapraszamy do dodatkowej współpracy z naszą Fundacją przy realizacji Festiwalu Miasto Młodych Artystów i organizacji młodzieżowych debat obywatelskich związanych z obchodami 25-lecia wyborów z 4 czerwca 1989 r. Możemy „razem” zaakcentować 25 lat III RP.

Program „Działaj Lokalnie” adresowany jest do:

– organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (tj. fundacji, stowarzyszeń, oddziałów Caritas zarejestrowanych w KRS lub klubów sportowych zarejestrowanych w ewidencji Starosty Powiatowego), z wyłączeniem fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, spółdzielni socjalnych i mieszkaniowych, stowarzyszeń samorządów lokalnych, Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych (działających na podstawie Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej i w oparciu o ustawę prawo o stowarzyszeniach, zgodnie z Art. 4. ustawy o POT) oraz związków stowarzyszeń. Do konkursu nie mogą aplikować organizacje w likwidacji.

– grup nieformalnych (w tym także oddziałów terenowych organizacji nieposiadających osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej. Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu.

– grup nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL (definicja w części VII

pkt.3)

Do konkursu można składać nieograniczoną liczbę wniosków (zarówno przez wnioskodawców, jak i realizatorów), jednak jeden realizator będzie mógł dostać dofinansowanie na realizację najwyżej jednego projektu.

O ile to możliwe, zachęcamy grupy nieformalne do nawiązania współpracy z organizacją pozarządową lub instytucją wymienioną w podpunkcie 2 niniejszego rozdziału, celem złożenia wniosku aplikacyjnego do  konkursu „Działaj Lokalnie”. W sytuacji, gdy w najbliższym otoczeniu nie ma żadnej organizacji/instytucji, która mogłaby użyczyć osobowości prawnej, grupa może samodzielnie zwrócić się do Ośrodka Działaj Lokalnie z wnioskiem, jako Inicjatywa Działaj Lokalnie.

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które: mają siedzibę w gminach: Gorzyce, Zaleszany, Zaklików, Radomyśl nad Sanem, Pysznica, Bojanów, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski, Grębów i planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.

Łączna pula przeznaczona na granty w 2014 roku wynosi: 55.000,00 zł.

Wnioski należy składać do 18 maja 2014 r. (piątek) wyłącznie poprzez generator wniosków dostępny na stronie: http://system.dzialajlokalnie.pl/

Materiały pomocnicze do generatora: http://www.dzialajlokalnie.pl/category/11-Niezbednik/#.Uz6uLqJQTlc

Nie będą uwzględniane wnioski przesłane drogą mailową.

Zapraszamy do działań!

Podziel się informacją za pomocą: