Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP w Zbydniowie DZIAŁA LOKALNIE

opublikowano w: Aktualności | 0

„Młodzież na straży” to tytuł projektu, jaki otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Działaj Lokalnie. Dzięki otrzymanym środkom w kwocie 5.700,00 zł, możliwe będzie sfinansowanie zakupu dresów dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Zbydniowie.

W wyniku przeprowadzonego wśród dzieci i młodzieży w wieku 10-16 lat naboru, udało się powołać do działania Młodzieżową Drużynę Pożarniczą w ilości 36 młodych strażaków.

Pierwszym z etapów projektu było przeszkolenie MDP w zakresie regulaminu zawodów sportowo-pożarniczych, pierwszej pomocy oraz prawidłowych zachowań podczas zagrożenia (np.: wypadków komunikacyjnych, pożarów itp.). Szkolenie wraz z druhami z naszej jednostki prowadziła kpt. Magdalena Staniszewska (pracownik Komendy Powiatowej PSP w Stalowej Woli).

Po trzydniowym szkoleniu młodzież przystąpiła do egzaminu testowego. Ku naszemu zadowoleniu, wszyscy uzyskali wynik pozytywny.

Zdany egzamin uprawnia młodzież do złożenia uroczystego ślubowania, które odbyło się po uroczystej mszy św. w kościele parafialnym i przemarszu na plac przy remizie OSP w Zbydniowie.

Pasowania MDP dokonała kpt. Magdalena Staniszewska oraz Przewodniczący Rady Gminy Zaleszany Pan Lucjan Kutyła.

Natomiast 26 czerwca 2016 r. w Kotowej Woli odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Wzięły w nich cztery drużyny z OSP Zbydniów: MDP dziewcząt, MDP chłopców, Grupa „A” (męska) oraz grupa Old boys.

Pogoda podczas zawodów dopisała aż za bardzo, co nie przeszkadzało nam dobrze się bawić. Po przeprowadzonych konkurencjach nasze drużyny zajęły następujące miejsca:

MDP dziewcząt – II miejsce,

MDP chłopców – III miejsce,

drużyna męska „A” – IX miejsce,

drużyna Old boys – III miejsce.

Ogólnie nasze drużyny wypadły całkiem dobrze, a na lepsze miejsca będziemy musieli zaczekać do przyszłego roku.

Gratulujemy wszystkim zawodnikom biorącym udział w zawodach.

Trzeba będzie się postarać, bo wszystko wskazuje na to, że nasza jednostka będzie organizatorem gminnych zwodów 2017.

Warto dodać, że stroje dla MDP (dresy koszulki i czapeczki) zostały zakupione w ramach projektu „Młodzież na straży”, jaki realizuje nasza jednostka w ramach Programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Fundacji Fundusz Lokalny SMK.

Podziel się informacją za pomocą: