Międzypokoleniowa solidarność na rzecz utrzymania tradycji – Działaj Lokalnie VIII

opublikowano w: Aktualności | 0

„W ramach programu „Działaj Lokalnie”, Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Fundacji Fundusz Lokalny SMK jest realizowany projekt pn. „Międzypokoleniowa solidarność na rzecz utrzymania tradycji” przez Ochotniczą Straż Pożarną w Studzieńcu w ramach którego zostanie odnowiona kapliczka w Słomianej znajdującą się na posesji Pana Kamila Kuśmidra. Ochotnicza Straż Pożarna w Studzieńcu ogłosiła konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży podczas którego lokalni młodzi przedstawili swój pomysł na wygląd kapliczki.

Młodzież wraz z grupą przygotowującą projekt przeprowadziła wywiady z seniorami parafii w Krzakach w celu bliższego poznania historii powstania kapliczki, jak również ustalenia nazwy kapliczki, ktora aktualnie w potocznej nazwie występuje nazwa „Kapliczka ocalenia” lub „Kapliczka Matki Boskiej Królowej Polski” ze względu na znajdujący się wewnątrz kapliczki obraz oraz różaniec, który został przywieziony z Częstochowy i podarowany przez samego Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego. W konkursie zostały nagrodzone 3 osoby nagrodami rzeczowymi. W dniu 10 sierpnia (niedziela) na Mszy świętej o godz. 9:00 odbyło się uroczyste wręczanie nagród przez zaproszonych gości.”

tekst Kamil Kuśmider
Źródło: 
http://pysznica.pl/pl/aktualnosci/492-mi%C4%99dzypokoleniowa-solidarno%C5%9B%C4%87-na-rzcz-utrzymanai-tradycji.html

Podziel się informacją za pomocą: