Wygraj w Tysiąca i zmieniaj świat wokół siebie

Wygraj 1000 złotych i dołącz do liderów. Konkurs Wygraj w Tysiąca skierowany do osób w wieku 13-25 lat, mieszkających w powiecie sandomierskim, tarnobrzeskim lub stalowowolskim.

Konkurs realizowany jest we współpracy z lokalnymi gminami. W roku 2020 gmina Pysznica odjęła taką współpracę

Kto i jak realizuje: 

Fundacja Fundusz Lokalny SMK co rok ogłasza konkurs dla grup młodzieżowych na zrealizowanie własnego projektu. Cel konkursu: projekt ma się przyczynić do rozwoju zainteresowań, aktywizacji, zwiększenia alternatyw spędzania wolnego czasu przez młodzież oraz realizację inicjatyw w zakresie nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury i sztuki, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wolontariatu czy ekologii.

Dla kogo?

Dla liderów i grup młodzieżowych (min. 4 osoby w wieku od 13 do 25 roku życia), które maja pomysł na działanie społeczne związane z pasja czy zainteresowaniami członków grupy. Działania nie mogą mieć charakteru prywatnego co oznacza, iż efekty inicjatywy młodzieżowej powinny obejmować inne osoby, środowiska, organizacje. Grupa realizująca inicjatywę musi wykazać wpływ działania na otaczająca ich przestrzeń publiczną.

Wygraj 1000 złotych i dołącz do liderów. Konkurs Wygraj w Tysiąca skierowany do osób w wieku 12-25 lat, mieszkających w Gminie Pysznica.

Warunki:

  • grupy muszą nawiązać współpracę z instytucja posiadająca osobowość prawną, która w imieniu grupy będzie mogła podpisać umowę dotacyjną i udostępni konto na przekazanie dotacji.
  • Złożyć wypełniony wniosek pocztą mailową: fundacjasmk@gmail.com lub tom.karbarz@gmail.com do dnia 20 listopada 2020 r.
  • Projekty zgłoszone przez grupy młodzieżowe powinny być realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do  30 grudnia br.

Terminy:

• Projekty zgłoszone przez grupy młodzieżowe powinny być realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do  30 grudnia br.

• Wybór wniosków do realizacji odbywać się będzie w trybie ciągłym.

Nagrody:

– udzielenie dotacji w kwocie do 1000,00 PLN na realizacją projektu,

– objecie wsparciem i doradztwem grupy realizujące projekty,

W okresie realizacji konkursu “Wygra w tysiąca” Fundacja (wcześniej SMK “Wolni od Uzależnień” ) udzieliła mikrodotacji dla 55 grup młodzieżowych.

Zdjęcia z projektu „Czysta woda – uśmiechu doda” w gminie Zaleszany

Przedstawiamy przykładowe zdjęcia z inicjatyw zrealizowanych przez młodzież: