Czy znasz wolontariusza?

opublikowano w: Aktualności | 0

AKTUALIZACJA:

Uwaga uwaga. Termin składania kandydatów do Konkursu Wolontariusz 2022 został wydłużony do 22 grudnia.

Zapraszamy do udziału.

—————

Czasem tak wiele dobra może dać nawet jedna godzina spotkania.  Niekiedy, to co dla innych jest tylko chwilą, np. krótkim występem muzycznym powstaje dzięki żmudnej i często niezauważalnej przez ogół pracy kilku czy kilkunastu osób pracujących nie za pieniądze ale za uśmiech i dobre słowo. Dla innych wolontariat staje się sposobem na życie lub drogą do wymarzonej pracy zawodowej.

Dlatego Fundacja Fundusz Lokalny SMK ogłasza konkurs „Nasz Wolontariusz”. Zapraszamy tych wszystkich dla których wolontariat i młodzi wolontariusze znaczą więcej niż prosta definicja zawarta w słowach „wolontariat to …”

Ideą naszego konkursu jest:

promocja wolontariatu wśród młodzieży.
Młodzi: Ten konkurs jest dla wolontariuszy, mających lat 12-25 lat, którzy wykorzystując swoją  kreatywność łączą inne osoby do wspólnych działań na rzecz potrzebujących pomocy i wsparcia lub lokalnych wspólnot.
łączą:
osoby:
działające
z:
innymi:

 

Nominacje do tytułu „Nasz Wolontariusz” mogą składać organizacje pozarządowe, placówki publiczne oraz inne podmioty współpracujące z wolontariuszami i wspierające ruch woluntarystyczny w Polsce oraz osoby lub instytucje korzystające z efektów pracy wolontariuszy, pod warunkiem iż dotyczy to organizacji i instytucji współpracujących w 2022 r. z Fundacja Fundusz Lokalny SMK. w ramach realizowanych programów własnych np. „Napędzani Wisłą”), „Ośrodek Działaj Lokalnie”, FIO-Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, Zaleszańskie Kluby Seniora, Fundacyjna Grupa OPP.

Nominowanymi do konkursu mogą być wolontariusze którzy ukończyli 12 rok i nie przekroczyli 26 roku życia w roku objętym konkursem i jednocześnie będące osobami uczącymi się, którzy w sposób szczególny zasłużyli się w pracy na rzecz społeczności lokalnej, przyczyniając się przy tym do rozwoju organizacji lub grupy nieformalnej, w  pracach której uczestniczyli w ciągu 2022 r.

Dla laureatów konkursu czekają nagrody finansowe i rzeczowe.

Regulamin konkursu

Wniosek 

Obejrzyj się. Popatrz  ile dobrych działań czynią młodzi ludzie. Podziękuj im, zgłoś wolontariusza do konkursu. Może to zgłoszenie będzie dla nich największą nagrodą czy podziękowaniem za rok wspaniałej pracy.

 

Stanisław Baska

Prezes Zarządu Fundacji

Podziel się informacją za pomocą: