Konkurs w otwartym programie Funduszu Pomocowego dla organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych 2020

opublikowano w: Aktualności | 0

W imieniu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Edukacja dla Demokracji zapraszamy do udziału oraz rozpowszechnienia informacji o konkursie otwartym w Programie Fundusz Pomocowy dla organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych 2020. Program skierowany jest w pierwszej kolejności do organizacji pozarządowych odpowiedzialnych za realizację programów PAFW. Na kolejnych etapach przewidziano także wsparcie dla innych organizacji pozarządowych, których działalność jest zgodna z misją PAFW – w tym ogłoszony właśnie otwarty konkurs grantowy.

Od 14 lipca do 11 sierpnia 2020 roku można składać wnioski w konkursie grantowym, oferującym wsparcie programowe i instytucjonalne dla organizacji z całej Polski, które mierzą się z problemami wynikającymi z pandemii. Budżet konkursu to milion złotych.

O dotacje ubiegać się mogą organizacje pozarządowe, działające od minimum 2,5 roku,  mogące wykazać się doświadczeniem w realizacji przynajmniej trzech projektów (na łączną kwotę min. 60 000 zł) w jednym z obszarów tematycznych zgodnych z misją Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, tj.:

  • wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podnoszenie jakości oświaty;
  • rozwój potencjału społeczności lokalnych i sektora organizacji pozarządowych;
  • przeka­zywanie polskich doświadczeń na Wschód.

Wnioskowane wsparcie może dotyczyć tylko działań z zakresu tematycznego, w którym organizacja wykazuje doświadczenie. Możliwie jest też uzyskanie wsparcia o charakterze instytucjonalnym (do 5 000 zł).

Maksymalna kwota dotacji to 40 000 zł. Koszty administrowania projektem nie mogą stanowić więcej niż 15% wnioskowanej dotacji; wkład własny nie jest wymagany.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz link do formularza wnioskowego online dostępne są w Regulaminie na stronie FED:  https://fed.org.pl/fundusz-pomocowy-2020-nabor-do-11-sierpnia/ oraz na profilu FB: https://www.facebook.com/FundacjaEdukacjadlaDemokracji/photos/a.308308880412/10164142403240413/?type=3&theater

REGULAMIN

Podziel się informacją za pomocą: