Konkurs – „Dziennikarze w Akcji!”

opublikowano w: Aktualności | 0

„Dziennikarze w Akcji!”Jest tokonkurs dla mediów lokalnych współpracujących z Ośrodkami Działaj Lokalnie organizowany przez Funduszu Mediów we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w ramach programu „Działaj Lokalnie“ Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Zgłoszenia należy przesyłać do 30 października.

Redakcje mediów lokalnych mają potencjał budowania nowych form komunikacji i współtworzenia lokalnej wspólnoty, w której liczy się partnerstwo, swoboda wyrażania potrzeb i opinii, świadomość dobra wspólnego. Konkurs ma zachęcić redakcje mediów lokalnych, by – we współpracy ze społecznikami – użyły narzędzi dziennikarskich do zainicjowania takiej właśnie debaty wokół dobra wspólnego, a następnie towarzyszyły wynikającej z niej aktywności obywatelskiej. Wyjście zza biurka (czy raczej zza laptopa) ma posłużyć nie tylko temu, by zebrać „materiał“ czy dotrzeć do „źródeł“, ale także temu, by przymierzyć się – razem z odbiorcami przekazu – do rozwiązania społecznego problemu, który zostanie zdefiniowany w takiej debacie lub w innym trybie.

Konkurs  organizowany jest przez Fundację Towarzystwa Dziennikarskiego „FUNDUSZ MEDIÓW“ oraz Akademię Rozwoju Filantropii w ramach programu „Działaj Lokalnie“ Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Ma na celu wspieranie redakcji mediów lokalnych w roli społecznych liderów poprzez finansowe wsparcie wartościowych inicjatyw zgodnych z zasadami dziennikarstwa obywatelskiego. Łączna pula przeznaczona na granty wynosi 12 tys. zł.

KTO, CO, JAK?

Redakcja lokalnego medium (lub kilka redakcji) wraz z  Ośrodkiem Działaj Lokalnie (ODL) projektują działanie w zakresie dziennikarstwa obywatelskiego: proponują nowatorskie formy łączenia pracy dziennikarskiej ze stymulowaniem aktywności obywatelskiej. Następnie wspólnie składają wniosek o dofinansowanie projektu, a w przypadku otrzymania grantu – współpracują przy jego realizacji. Grant przyznawany jest Ośrodkom Działaj Lokalnie i przeznaczony na pokrycie kosztów projektu po stronie redakcji (wynagrodzenia dziennikarzy i inne) oraz obsługę projektu przez ODL.

Wypowiedź dziennikarska może przybrać formę artykułu lub cyklu artykułów (w prasie lub w internecie), programu radiowego czy telewizyjnego, wystawy fotograficznej, filmu dokumentalnego itp. Działaniom i publikacjom towarzyszy komunikacja w internecie (fora, głosowania, sondy, akcje mailowe).

Publikacja materiału dziennikarskiego splata się z animacją  działań społecznych: organizowaniem zebrań i debat, zamawianiem ekspertyz, itd. Tematyka jest uzależniona od lokalnych potrzeb/problemów. Może dotyczyć interesu mieszkańców jednej ulicy („Ulica Lipowa bez lip?“), konkretnej placówki  publicznej („Gimnazjum nr 5 – szkoła przetrwania“) czy problemu całej gminy („Nasi bezrobotni na wieki wieków?“).

Projekt ma na celu poszukiwanie odpowiedzi na pytania o to, jak powinny zmieniać się sposoby komunikacji w mediach lokalnych, by pełniły one rolę wspólnototwórczą, w jaki sposób lokalne redakcje i organizacje pozarządowe mogą ze sobą współpracować, by jak najskuteczniej służyć swojej społeczności, jakie narzędzia i formy komunikacji społecznej najlepiej sprawdzają się w danej społeczności i w jaki sposób dziennikarze mogą inicjować aktywność obywatelską i ją podtrzymywać?

Pula przeznaczona na dotacje wynosi 12 tysięcy zł, w ramach których Komisja przyzna granty w wysokości do 6  tys. zł.

Więcej informacji w Regulaminie konkursu dostępnym na stronach: www.dzialajlokalnie.pl oraz www.funduszmediow.pl

Osobą do kontaktu jest P. Jacek Rakowiecki: funduszmediow@gmail.com

Podziel się informacją za pomocą: