KONKURS DYPLOM Z MARZEŃ – coś dla organizacji lub grup nieformalnych

opublikowano w: Aktualności | 0

Konkurs Dyplom z Marzeń skierowany jest do lokalnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, które prowadzą programy stypendialne dla swoich społeczności lokalnych i chciałyby dołączyć do koalicji organizacji uczestniczących w Programie Stypendiów Pomostowych.
Obok organizacji, które współpracują z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości od lat, w Programie uczestniczą także laureaci kolejnych edycji konkursu Dyplom z Marzeń. Dzięki tej inicjatywie aktywne środowiska lokalne uzyskują pomoc materialną i doradczą, a kolejna grupa młodych, zdolnych ludzi pochodzących z niezamożnych rodzin ma szansę kontynuowania nauki na studiach.

Konkurs organizowany jest każdego roku na wiosnę, dzięki wspólnej inicjatywie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji Wspomagania Wsi i Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.

OFERTA DLA ORGANIZACJI LUB GRUP NIEFORMALNYCH

Organizatorzy Programu oferują organizacjom i grupom uczestniczącym w Programie:

  • Umieszczenie kandydatów lokalnych organizacji pozarządowych w systemie stypendialnym, co daje możliwość wsparcia nie tylko na I roku ale także na starszych latach studiów, ubiegania się o staże krajowe i zagraniczne, udziału w warsztatach, konferencjach, konkursach. Zapewnienie stypendystom wszystkich potrzebnych informacji na temat możliwości uzyskania stypendiów z innych źródeł, kredytów studenckich oraz innej pomocy materialnej;
  • Sfinansowanie 75% kosztu stypendium na I rok studiów (o dodatkowe 20% dofinansowania ze środków Fundacji Wspomagania Wsi będą mogły ubiegać się organizacje ze wsi i małych miast);
  • Udział w szkoleniach oraz konferencjach na temat realizacji programów stypendialnych dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, szczególnie uczestniczących w Programie po raz pierwszy;
  • Wsparcie organizacyjne i merytoryczne w trakcie realizacji Programu;
  • Pełną obsługę procesu wypłaty stypendiów.

[źródło: https://www.stypendia-pomostowe.pl/wspolpraca-z-lokalnymi-organizacjami-pozarzadowymi/konkurs-dyplom-z-marzen/]

Podziel się informacją za pomocą: